A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bar Kochba munten


Bar Kochba munten

 

 

 

Een zeldzame muntschat dook afgelopen week (14 sept. 2009) op in een grot in Israël. Het gaat om de grootste vondst van munten uit de tijd van Simon Bar Kochba’s  opstand tegen de Romeinen.

Het geld zat in drie zakken in een diepe grot, midden in de ruige natuur in de heuvels van Judea.

Er zijn gouden, zilveren en bronzen munten bij, aardewerk en wapens. De grot ligt bij Betar, de laatste positie van de Joodse rebellen in hun strijd tegen de Romeinen (132-136 na Christus).

De honderd twintig  munten werden gevonden in een verborgen zijvleugel van een al bekende grot. Vlak daarbij was een kleine hal, die een schuilplaats bleek te zijn voor de Joodse strijders van Bar Kochba. 

Joodse munt met afbeelding  van de tempel en boven  zie je een afbeelding  van een ster. Een munt van de Joodseverzetsstrijders van Simon Bar Kochba dus

Gouden munt

 

Wie was  Simon Bar Kochba?

Hij was een Joodse verzetsstrijder.

Deze kwam  in 130 na Christus in opstand  tegen de Romeinen toen keizer Hadrianus gelastte dat op de puinhopen van de verwoeste stad Jeruzalem een nieuwe stad Aelia Capitolina gebouwd moest worden.

(Zie ook Jeruzalem Ondergronds).Daar bevindt zich nu een modern winkelcentrum onder de gr'ond!

De oude stad was in het jaar 70 verwoest door de Romeinen zoals u weet.

 

Grot in Judea bij Jeruzalem waar de munten zijn gevonden

De naam Bar Kochba komt uit het Aramees en betekent: Zoon van de Ster.

Rabbi Akiwa  was van mening dat Simon Bar Kochba de lang verwachte Messias was op grond van Num 24:17:Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.

Hij was niet de Messias

Veel  Joden moesten echter niets van hem hebben, omdat volgens hen de Messias zeker niet Gods Zoon genoemd kon worden.

De Messias zou een gewoon mens zijn. Maar Simon Bar Kochba had hogere aspiraties! Hij beschouwde zich als de  messias. Hij schijnt ook christenen vervolgd te hebben omdat zij een concurrent- Messias vereerden. En Jezus was natuurlijk zijn grote concurrent.

 Betekenis van het woord 'Messias'

Het woord messias is de vergriekste vorm van het aramese woord ‘mesjicha’, dat gezalfde betekent. Koningen werden in Israël gezalfd met olie, dat betekende dat zij door God waren aangewezen en bekwaam gemaakt voor een speciale taak. Koning David was bv een gezalfde. Jezus is in het Nieuwe Testament de Gezalfde bij uitstek. Daarom wordt Hij in de Griekse taal  de ‘Christos”, dat is de Gezalfde genoemd.

 De christelijke kerk belijdt dat niet Simon Bar Kochba de Christus is, maar Jezus.De Joodse Messiasverwachting heeft een totaal andere inhoud en kleur dan de christelijke.

Simon Bar Kochba wilde net als Judas de Galileër ((Hand 5:37) de Joden bevrijden van de Romeinen. Jezus bevrijdt van de donkere machten van schuld, zonde en dood. Daarom is Hij de Messias. Christus is dus niet de achternaam van Jezus zoals u misschien denkt, maar zijn ambtsnaam. Jezus is immers de Christus!

Het optreden van Bar Kochba bracht een definitieve scheiding tussen het Rabbijnse Jodendom en het christendom