A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baaltempel


Baältempels 

Verering van Baal.

Baaltempels waren vaak indrukwekkende gebouwen

Baal kon je tenminste zien. Israel echter mocht geen beeld van God maken en dat beeld gcaan aanbidden .

 

 Waarom Baal zo verleidelijk?

  

Het volk Israël was altijd een nomadenvolk, een volk van herders geweest. Als het volk in het beloofde land komt, moeten ze heel anders gaan leven. Kanaän was namelijk een vruchtbaar land.

De Israëlieten waren landbouwers geworden die moesten leven van de opbrengst van het land.  

Het leven in de woestijn was voorbij. Hun bestaan hing voortaan af van wat de akker leverde aan tarwe en gerst, aan druiven en olijven. Een mislukte oogst betekende hongersnood. Wie zorg

de voor de wisseling der seizoenen, voor zon en regen op zijn tijd? Wie riep dat komende leven wakker? Dat was Baäl hoorden ze van hun buren de Kanaänieten die met wie zij in het beloofde land waren gaan samen leven. Ze hadden velen van hen niet willen verdrijven of niet kunnen verdrijven.

Vruchtbaarheid

Voe krijg je nu een goede oogst? De Kanaänieten konden het weten,want die woonden al zo lang in het land. Zij hadden bovendien veel verstand van de landbouw. De Israëlieten wisten zelfs niet wat  olijven en granaatappelen waren. Ze hadden die nooit gezien.De Kanaänieten zeiden: Weten jullie als herdersvolk wel hoe het land vruchtbaar wordt?

Baal en Astarte 

 Dat komt omdat Baäl en Astarte vaak met elkaar vrijen. Ze bedrijven seks met elkaar. De vruchtbaarheid in de natuur is een gevolg van hun seksuele gemeenschap. Hoe meer dit goddelijk paar bij elkaar komt, des te groter is de vruchtbaarheid. Daarop kon de mens invloed  uitoefenen.

Dat kleine boertje, die armzalige fellah bezat een middel om die twee naar elkaar toe te drijven. Dat betekende dat hij méér was dan een machteloze speelbal van de natuurmachten. Hij had een  zekere greep op de grillen en nukken van de natuurmachten. Wat was dat middel?

Tempelprostitutie

 Bij de tempels van de Baäl bevonden zich tal van meisjes die aan Astarte gewijd waren.

Als je, na de voorgeschreven offers gebracht te hebben, je met zo’n meisje afzonderde, dan wekte je daardoor in de Baäl een heftig op naar zijn vrouw,naar Astarte. Dan dreef je hem als het ware in de armen van Astarte.We kunnen goed begrijpen dat de Baäldienst een geweldige aantrekkingskracht uitoefende op de Israëlieten. In de Baäldienst waren religie en erotiek op een fascinerende manier versmolten. Baäl was de god van de natuur, de god van de sex, van de vruchtbaartheid, van de welvaart.

De HEER is de God van de Tora 

 Jahweh, de God van Israel was de god van de Thora, van de gehoorzaamheid. Baäl leerde de mens te leven  en zich uit te leven op het ritme van de seizoenen, op het kloppen van het bloed. In de Baältempel moest je natuurlijk wel offers brengen, maar je kreeg er tenminste iets voor terug. J e kon je lekker uitleven, je kon uit je dak gaan. Jahweh droeg de mensen op een gemeenschap te stichten van orde en recht. Jahweh vroeg de mensen om elkaar lief te hebben en voor de wees, weduwe en vreemdeling te zorgen.Jahwe vroeg echte menselijkheid en oprechte barmhartigheid.Dat was veel moeilijker voor Israël. De Kanaänieten vonden de Israëlieten maar erg bekrompen.Velen uit het volk Israël gingen veel liever de Baäl dienen.

 Baal kon je zien!

Weet u wat ook zo fijn was in de Baaltempels? Je kon de Baal tenminste zien. Je wist hoe hij er uit zag. Jahweh was onzichtbaar en je mocht helemaal geen beeld van Hem maken om dat te aanbidden. Het tweede aantrekkelijk punt in de Baäldienst was dat je zo heerlijk in extase kon raken. Je kon helemaal uit je dak gaan. Vrij gebruik van sex, alcohol en drugs.Tegenover de opgewondenheid van het pure heidendom,  stelt de apostel de opgetogenheid van het christelijk geloof. Paulus stelt de diepe en warme vreugde van het  “in Christus zijn”  tegenover de platvloerse lol van het naakte heidendom die altijd weer  in de Baältempels zich breed maakte.Tijdens de dienst  dansten en sprongen de  vreemd uitgedoste priesters krijsend en schreeuwend om de altaren heen, om de aandacht van Baäl te krijgen. Soms sneden zij zich met messen. Ze raakten op die manier  in extase. Er werd ontzettend veel wierook verbrand, brandoffers gebracht op de "hoogten" en er werden regelmatig offers van volwassenen en kinderen gebracht.!Ik kan mij voorstellen dat God de HEER woedend werd, want Israël was toch zijn bruid! En nu ging het ''afhoereren' met heidense goden..Baal was wreed en alles behalve barmhartig en genadig zoals de HEER. Er is geen enkel compromis mogelijk tussen de dienst van God en het dienen van Baäl. Of  Baal is God of de HEER is God .Een van  de Baäls was Baal-Zebub De vliegen-god. De Joden maakten ervan Beël-Zebul, een gevallen satansengel.Opmerking:Bij het  bovenstaande heb ik voor een gedeelte een zeer dankbaar gebruik gemaakt van het boek van drs. A.B. Lam “Het gegeven Woord” (1968). De schrijver  was leraar aan de “Klokbeker” te Nijmegen en is helaas al in 1970 overleden. Hij heeft de leraren verteld hoe je Bijbelse geschiedenis op de basisschool moet vertellen. “Een vertelling legt niet iets uit, maar beeldt iets uit, deelt niet iets mee, maar roept iets op”.