A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Binnenkamer / Tameion


Tameion, de binnenkamer

 

Ik heb geen foto van een binnenkamer. Wel ziet u hier de toppen van de Eiger in Zwitserland. Jezus ging altijd de berg op als Hij ging bidden tot zijn hemelse Vader De Eiger en een tameion hebben gemeenschappelijk dat het een fijne plek is waar je kunt bidden zonder adfgeleid te worden.

 Oude vrouw leest de Bijbel (door Simon Streuper geschilderd)vrij naar Jozef Israels. De huiskamer is haar tameion.

 

Jezus in gesprek met de Farizeeen. Wij denken vaak dat Jezus een wit overkleed had. Rabbi's droegen ook vaak een rood kleed. Jezus zal dit kleed gekregen hebben van de vrouwen die Hem gevolgd waren (Luc.8 vers2,3). Zij waren vrouwen van stand. Jezus neemt geen blad voor de mond Op deze afbeelding krijgt Jezus felle kritiek omdat Hij een zieke op de sabbat heeft genezen.

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden (Matt.6:6 uit de ‘Messiaanse troonrede =’Bergrede’ )’

Het bezoeken van een tameion is geen prestatie of plicht, maar stille tijd en stille plaats van ontmoeting tussen God en mens.Er is een vrije meditatie en een Schrifrgebonden meditatie volgens Bonhoeffer. In de Schrifrtgebonden meditatie gaat het volgens hem om 'wonen in het Woord'.

  In de vertaling  van het Ned. Bijbel Genootschap komt het vreemde woordje  ‘binnenkamer’ voor. Tameion in het Grieks.

 Jezus zegt als je bidt, dan moet je niet op de hoeken van de pleinen gaan staan, maar ga in je tameion.

Moderne huizen hebben vandaag geen binnenkamer meer. Wellicht daarom heeft de Nieuwe Vertaling vertaald: “Als jullie bidden trek je dan in je huis terug.” Dat is natuurlijk duidelijker, maar in deze vertaling is toch iets van het oorspronkelijke coloriet verloren gegaan. De ‘binnenkamer ‘ is verdwenen.

Wat was toch die binnenkamer? Het was een afgesloten kleine ruimte waar je etenswaren bewaarde. Een provisiekamertje waar alleen de eigenaar toegang had. De ruimte kon op slot.

Van buiten was het onzichtbaar. Niemand kon je daar zien. Het was er stil en altijd donker, want er kwam geen licht van buiten af. Het was het binnenkamertje.

Farizeers

Een Farizeer en een schriftgeleerde. De laatste had altijd schrijfgereedschap bij zich, de eerste had een gebedsmantel om.

De Farizeen worden door Jezus 'hupokritai" (hypokrieten) genoemd. Ze lieten graag zien hoe vroom ze  waren.

Dat vindt Jezus huichelachtig. Ga in uw tameion, uw binnenkamer, zegt Jezus

Riviergezicht van Simon Streuper.Ook een kajuit van een schipper kan een  tameion worden.

Simon Streuper is evangelist  en ook schilder in Dieren.Samen met zijn zoon Bert heeft hij een schitterende website in woord en beeld. Kijk daar eens op www.streuper.nl

 

 

Farizeeën

 

De Farizeeën hadden in hun huizen zeker ook een tameion. Maar als zij baden, gingen ze daar nooit heen. Weliswaar noemt Jezus in Matteüs 6 niet de  Farizeeën expliciet, maar wel de hypokrieten, de huichelaars. In Luc. 12:2 worden Farizeeën en huichelaars in één adem genoemd. Zonder twijfel heeft Jezus ook aan de Farizeeën gedacht. Ik kan me voorstellen dat zij een grenzeloze haat tegen Jezus hadden. Wat heeft Jezus hen de mantel uitgeveegd en beschuldigd (Luc.11: 43).Ze hebben zich ook vreselijk geërgerd aan de duizenden mensen die  die timmermanszoon uit Nazaret naliepen.(inderdaad Lucas schrijft  ‘duizenden” Luc. 12: 1) Ze moeten heel jaloers geweest zijn op Jezus die niet alleen duizenden volgelingen had, maar ook hen uitschold voor hypokrieten. Ze waren vreselijk jaloers op al die aandacht voor Jezus.

Ze gingen vaak op straat zichtbaar en luid bidden. Dat deden ze  ook in de synagogen.

 

Sjemmonee-esree

 

De joden baden op vaste tijden en ze hadden vaste formuliergebeden en ook zelfs vrije gebeden. Op sabatten en feestdagen baden de Joden het Sjemonee-esree (het 18.gebed). Dat was het hoofdgebed op die dagen “Niets is u gelijk o Here, onze God in deze wereld en niets is er buiten u, onze koning in het leven der toekomende eeuw en er is niets buiten u, onze Verlosser in de dagen van de Messias en niets is U gelijk, onze Redder, wanneer Gij de doden levend maakt’ .Waar veel mensen bij elkaar kwamen en dat was natuurlijk altijd op sabbatten en op de grote pleinen, gingen de Farizeeën in hun kleurrijke ambtsgewaden  staan en baden  dan luid en langdurig. Ze wilden bewonderd worden vanwege hun vroomheid. Het was echt een ‘vertoning’.

 

Verlossingsleer

 

 Er kwam nog iets bij. In de verlossingsleer van de oude synagoge moesten de goede daden de meerderheid vormen. Niemand wist echter hoe zijn rekening er uitzag bij God. Daarom kwam er soms geen eind aan hun openbare gebeden. Jezus noemt hen huichelaars, geveinsden. schijnheiligen. In het Grieks staat er ‘hypokritai’. Het woord betekent: een toneelspeler die met een masker op een rol speelt. Jezus zegt tot zijn leerlingen: zo moeten jullie niet bidden. Dat masker moet jullie afzetten. Bidt: Onze Vader die in de hemelen zijt”.

Jullie moeten niet  bidden om van de mensen gezien te worden en applaus te oogsten. Ga in je tameion, ga in je binnenkamer en sluit de deur.

 

Gojiem

 

Jullie moeten ook niet bidden als de gojiem, de volken of heidenen rondom jullie. Ze gebruiken een omhaal van woorden.

 Ze sommen  de eigennamen, de bijnamen  en de erenamen van hun goden  achter elkaar op  ter verhoging van het magisch effect (zie  Bijbelse goden en Magie).

Weet je, zegt Jezus, het is helemaal niet belangrijk als  veel mensen zien hoe mooi en vaak je bidt. Het is ook helemaal niet belangrijk hoeveel woorden je gebruikt. Het gaat er om dat je een relatie opbouwt met je hemelse Vader. Bidt maar in je tameion “Onze Vader die in de hemel zijt  Uw naam worde geheiligd (Matt 6:9).