A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ballingschapszegel van familie Temach


Onder hen die optrokken uit Babylon waren de priesters….., de Levieten….. de zangers…..de poortwachters….en de tempelhorigen: de zonen van Temach (Nehemia 7: 55).

 Terug uit Babel

De familie Temach behoorde tot de Nethinim, de tempelhorigen of tempelknechten van de tempel van Salomo in Jeruzalem.

Maar in 586 vóór Christus was deze familie door Nebukadnezar weggevoerd in ballingschap naar Babel.

 Daar hadden zij voor hun geslacht een zwart steen zegel laten maken en jaren later hadden zij dit zegel ook weer mee teruggenomen naar Jeruzalem.

In 2007 is deze steen door de Israëlische archeologe Eilat Hazar gevonden bij haar opgravingen in de oude Davidstad in Jeruzalem. Geweldig interessant, vind je ook niet?.Wat zien we nu op dit zegel afgebeeld?

Op dit zegel zien we twee baardige Joodse priesters afgebeeld die met opgeheven handen aan weerszijden van een wierookaltaar staan.

De Joden baden vaak met opgeheven handen (Mijn bee met opgeheven handen, klimt voor uw heilig aangezicht als offers die des avonds branden als reukwerk voor u toegericht).

De drie tekens onder de cultische afbeelding zijn de Hebreeuwse letters die de naam Temach vormen.

Heel merkwaardig is de afbeelding van de halve maan van de Babylonische godin Sin boven het wierookaltaar.

Dit zegel is door de archeologe Eilat Mazar gevonden op enkele tientallen meters afstand verwijderd van de plek waar de Nethinim, tempelhorigen (NBG), tempelknechten (NBV) gehuisvest waren in de oude Davidstad.

 In de psalmen wordt ook gesproken over de nethinim die in de tempel van Salomo een taak hadden.

Het is wel verrassend dat we nu een tastbaar bewijs hebben van deze Joden, van wie de zonen van Temach met name genoemd worden.

 Een dergelijk zegel of een schriftelijk document was nodig om in aanmerking te komen voor een dienst in de tempel in de tijd van Nehemia (Nehemia 7: 64). Het zegel is meer dan 2500 jaar oud!!

Hier zien we een foto van de beroemde internationaal

D bekende archeologe Eilat Mazar,  vele opgravingen in Israël geleid.

Zij heeft het paleis van koning David in de Davidstad opgegraven en onlangs heeft zij een stuk muur blootgelegd die Nehemia heeft laten bouwen na de terugkeer van de Joden uit Babel.

Godin Sin

Als een zegel voorzien was van een heilig symbool, het embleem van een god, is de god daarin tegenwoordig. Wordt de zegelafdruk geschonden, dan is de schade allereerst toegebracht aan de godheid, onder wiens bescherming het voorwerp was gesteld.

Men geloofde namelijk dat er een nauwe band was tussen de naam, het embleem van een godin en de godin zelf.

 Een zegel beschadigen was een zonde tegen de godin, waarop een goddelijke straf zal volgen. Volgens Herodotus had elke Babyloniër zo’n zegel. Het diende om geschreven stukken rechtsgeldigheid te verlenen.

Die functie had het ook voor de Joodse familie Temach uit Nehemia 7: 55.

 Het was een bewijs dat de leden van deze familie als tempelhorigen in de tempel van Salomo hadden gewerkt.

 Twee soorten zegels

Bewoners van  de laagste stand hadden geen zegel. Er waren twee soorten zegels.

Het stempelzegen en het rolzegel. Het rolzegel bestond uit een kleine stenen of aarden cilinder waarin rondom een bepaald motief of een bepaalde voorstelling is gegraveerd.

 Als men dit zegel over zachte klei rolt, blijft dit motief in reliëf achter. Als het oppervlak veel groter is, herhaalt het motief zichzelf voortdurend en de afdruk bedekt het geheel.