A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbel is meervoudig


Bijbel is meervoudig

 

God heeft zich op vele manieren van zich alten horen!!!.... (Hebr.)

Schrijft de bijbel voor dat vrouwen een hoed op moeten  zetten in de kerk? En de mannen hun hoe of pet af moeten zetten?

 

 

Het woord ‘Bijbel’  is enkelvoudig. Ten onrerchte.Het komt in de Bijbel zelf nergens voor. Het is een misleidende vertaling van het meervoudige ‘Biblia’ (boeken) De Bijbel is een verzameling van boeken die in verschillende tijden onder verschillende omstandigheden zijn geschreven.Jezus en de evangelisten hebben het steeds over de ”Schriften”= meervoud..Daarmee bedoelde Hij  de boeken van Mozes,de  Psalmen en de profeten.  Aan de reizigers naar Emmaüs legde Jezus na zijn opstanding alles uit wat de Schriften over Hem schreven.Daarmee bedoelde Hij dus die Schriften van het Oude Testament die op de komende Messias betrekking hadden.Een meervoud dus.

  

Misleidend

  

Waarom is het woord Bijbel als enkelvoud zo misleidend? Omdat die enkelvoudige vorm ons blind kan maken voor de langdurige ontstaansgechiedenis van de Bijbel.Een buitenstaander zou de indruk kunnen krijgen dat de Bijbel in één Boek  aan ons is overgeleverd en van meetaf uit twee delen bestond:de boeken van het Oude Testament en die  het Nieuwe Testament.Van het Lattijnse meervoud Biblia heeft de volksmond het woord  ‘bijbel’ gevormd.Je zou dus de indruk kunnen krijgen dat al die boeken op dezelfde manier uitgelegd moeten worden, net als de Koran.
Dat zou een heel verkeerde indruk zijn!

 

Koran enBijbel

 

Er is een groot verschil tussen de Koran en de Bijbel. De Koran is een dogmatiek; een bundel leerstellingen die in heel korte tijd door één profeet zijn geopenbaard. De ontstaansgeschiedenis van de Schriften, die we later dus de Bijbel zijn gaan noemen omvat vele eeuwen. Bij de uitleg van een gedeelte van de Schriften moeen we dus altijd weer bewust zijn in welke tijd en in welke situatie van invloed zijn geweest op dat Schriftgedeelte.Als we dat niet doen, lopen we helemaal  vast. Ik noem een voorbeeld.

  

Hoed op naar de kerk?

 

Er zijn christenen die denken dat de Bijbel voorschrijft dat vrouwen niet blootshoofds naar de kerk mogen gaan. Waarom denken ze dat? Hoed op naar de kerk?In sommige kerken dragen vrouwen altijd een hoed als ze naar de kerk gaan. Het is merkwaardig dat de mannen dan juist hun  hoed afzetten  Vanwaar die gewoonte? "Iedere man die bidt met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan" 

Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt doet háár hoofd schande aan."  (1 Kor.  11:4)

Dit is géén gebod voor alle tijden.”Het staat toch in de Bijbel?

  

Geen gebod voor nu

  

In het antieke  Griekenland  droegen  uitsluitend de prostituees geen  hoofddeksel.

In  die tijd betekende dat: zonder sluier

Ze waren  ook nog kaal geschoren om herkenbaar te zijn voor de mannen.  1 Kor. 11:6.

Je gaf aanstoot als je zonder sluier verscheen. Paulus wil niet dat de vrouwen in de kerk aanstoot geven.  Vers 8 van 2Kor. 8is ironisch bedoeld:"Indien een vrouw  het hoofd niet dekt, moet zij zich ook het haar maar laten afknippen."

Een vrouw moet iets op het hoofd hebben.Ze wil toch geen prostituee zijn?

Ze moeten zich gedragen zoals het in die tijd paste. Niet alle  vrouwen van alle tijden en alle culturen moeten een hoofddeksel dragen. De vrouw moet haar eigen aard als vrouw bewaren In Tarsus liepen de vrouwen ook altijd gesluierd op straat.  Zo niet in de Ionische steden Het dragen van een hoed is  dus een kwestie van een bepaalde cultuur. Bij een voorschrift moeten we altijd letten op de bedoeling van dat voorschrift. Het voorschrift mag nooit een wettisch regeltje worden!

Die kans  is erg groot als we de Bijbel  als een enkelvoudig boek beschouwen en we geen rekening ouden met de tijd en cultuur waarin hij is ontstaan.