A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Berg / Bergrede (1)


 

Hier zien jullie de berg der zaligsprekingen, waarmee Jezus zijn openbare optreden begon. In de christelijke traditie wordt de berg gelokaliseerd aan de noordkant van het meer. van Galilea.

 Zeven deugden

 

Er bevindt zich nu een achthoekige kerk.In deze kerk zijn de zeven deugden afgebeeld:gerechtigheid, liefdadigheid, voorzichtigheid, vertrouwen, kracht, hoop en matigheid.Bergrede is echter geen nieuwe wet. Geen nieuwe moraal. De Farizeeën zeiden; het komt er op aan cultisch rein te zijn. Handen wassen!Jezus zegt: zalig zijn de reinen van hart, zij die van binnen rein zijn! Zalig zij die geloven in de Koning van het komende Rijk.

Deze  berg was heus niet zo hoog. Het was een hoge heuvel. Alleen de berg der verheerlijking was een hoge berg. Voor die berg in  het Anti-Libanongebergte  bij Caesarea Filippi gebruikt Marcus daarom ook opzettelijk het bijvoeglijk naamwoord 'hoog"'

Toen Hij de mensenmassa zag ging hij de berg op. Hij ging zitten in het hoge gras. (Matt.5:1) Er staat trok Hij de berg op zoals de lpelgrims jaarlijks naar Jeruzalem optrokken.

Ik vind dit een ontroerend vers: God de HEER die de storm  bedwingt gaat  midden tussen ons in in het hoge gras zitten. En bovendien vaart hij met ons altijd mee naar de Overkant. Zo is Hij nu eenmaal. Hij zetelt niet op de "stoel van Mozes'  Zie foto van deze stoel onderaan.

Hier verkondigde Jezus  het Koninkrijk van God dat door Hem gekomen was. Deze verkondiging in Matt 5 –7 wordt genoemd de 'Bergrede.'

Aan de oever van het meer van Galilea woonde Hij en riep Hij zijn leerlingen

Naar de overkant voer Hij vaak om te bidden. Daar vond Hij de stilte en de eenzaamheid die Hij daarvoor zo nodig had.

Intreepreek

De ‘Bergrede’ (Matth. 5) bevat de intreepreek van Jezus.
Nu gaat de ZON op! Het is niet: ga er maar aan staan, maar ga er maar in staan!

Troonrede

De Bergrede is de Messiaanse troonrede van de nieuwe Koning

Ze is het  actieprogramma van de Messias

Jezus  begint de mensen niet de jas uit te vegen, maar zalig te prijzen

Jezus roept de mensen niet tot zich met de gesel van de wet

Hij roept de mensen tot zich onder het klokgelui der zaligsprekingen

Hij geeft hier geen nieuwe moraal, maar een nieuw uitzicht

Dat was totaal iets nieuws! Ongehoord!!

Die  intreepreek had iets buitengewoon feestelijks, ja zelf iets uitbundigs.

Jezus wenst mensen niet zalig.  Allen die Hem volgen, zijn zalig.  Ze zijn vol van geluk

Het gaat niet om toekomstmuziek, maar om een realiteit hier en nu!

In de Bergrede horen we namelijk de kenmerken van de burgers van het Koninkrijk

In de  Bergrede beluisteren we de grondwet van het Koninkrijk van God

In de bergrede staat het Koninkrijk van God centraal waarvan Jezus koning is.

Op de berg der 'zaligsprekingen'  zitten we net als Jezus in het hoge gras.

Waarom een berg ?

Waarom begon Jezus zijn openbare optreden niet in Jeruzalem of in de synagoge?

Er zullen wel praktische bezwaren geweest zijn..Hij ging pas de berg op toen hij de mensenmassa zag, vertelt Matteus (Matt. 5:1) Zo druk was het nooit geweest ook niet toen Matteus nog bekend was als 'Levi van het douanekantoor'.Het grootste motief is geweest dat Jezus met een totaal nieuwe boodschap kwam. De traditionele rabbi's legden de Schriften uit..Zij verwezen altijd weer naar de Tora of andere rabbi's, maar zij vroegen nooit aandacht voor zichzelf. Jezus vroeg aandacht voor zich zelf:Kom tot Mij u allen ,die vermoeid  bent. Jezus trad op met messiaans zelfbewustzijn en goddelijk gezag. Ik ben het Licht der wereld  Daarin was Hij zo totaal anders dan welke rabbi's ook. Hij was niet de zoveelste rabbi uit  een lange rij. Daarom verliet hij de stad en ging de berg op.

Er komt nu een nieuwe tijd. De schriftgeleerden legden de massa allerlei regels en gebodjes op. Jezus komt met totaal iets nieuws. Hij gaat mensen gelukkig prijzen. Blijde boodschap!

Boot

Jezus heeft de mensen ook wel toegesproken vanaf een boot op het meer.

Mattheus schrijft: Toen Jezus deze rede had uitgesproken waren de mensen diep onder de indruk  van zijn onderricht., want Hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden (Matt  7:8)Weten jullie wat het verschil was? Kort gezegd: Jezus bond de mensen niet aan een wet. maar aan zichzelf.Hij riep. "Wie dorst heeft naar het levende water moet naar Mij komen"

Dit is de basaltstenen "stoel van Mozes"in de synagoge van Chorazin
Daar zat de hoogste gezagsdrager van de  Schriftgeleerden. Een ereplaats voor een VIP!

Jezus zet zich bij zijn onderwijs niet op de zogenoemde stoel van Mozes, maar Hij gaat tussen ons in  zitten in het hoge gras. Matt. 23 : 2 "De Faizeeën hebben plaats genomen op de stoel van Mozes, leggen de mensen zware lasten op, maar streken geen vinger uit om die te verlichten."

Uitzicht op het meer van Galilea vanaf berg  van de bergrede