A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Burcht en vesting is de HEER voor David


       

 

 

Beth San

 

Megiddo

 

Jebus

 

Burcht Antonia Jeruzalem

 

Golanhogte  burcht moslims

 

Burcht Lakis

  U bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood. Mijn sterkte, voor u wil ik zingen, mijn burcht is God, de God die mij trouw blijft. (Ps. 59:17) 

God de HEER is mijn burcht

Op rouwberichten lees je vaak “De HEER is mijn herder”. Maar nooit “De HEER is mijn burcht of mijn vesting. Waarom niet? We weten vandaag niet meer wat een burcht is. En bovendien had je vroeger alleen maar een burcht nodig als er oorlog was en je je bedreigd voelde. De burcht is een Bijbelse  plaats bij uitstek. Aan welke burcht als tegenstelling heeft David gedacht toen hij zong:God is mijn burcht? Natuurlijk aan de koningsburcht van Saul in Gibea, vijf kilometer ten noorden van Jeruzalem. Dat werd Sauls eerste hoofdstad. Het was ook zijn hoofdkwartier tijdens militaire campagnes. Gibea was een echte  burcht, een echte vestingstad.In die burcht had Saul een plan gesmeed om David uit de weg te ruimen. In die burcht was David natuurlijk helemaal niet veilig. En ook niet in de andere vestingsteden van Juda. Overal waren de handlangers van Saul op pad om David te arresteren.  Daarom belijdt David:God is mijn burcht.We kunnen ons vandaag niet meer zo’n burcht voorstellen.

 Lachis

  

Ik denk bijvoorbeeld aan de burcht Lachis in het zuiden van Juda die Juda en Jeruzalem moest beschermen tegen de legers van Egypte.

Twee muren omgaven de stad. De binnenste werd opgericht op de top van de heuvel en was zes meter dik!. De tweede werd 16 meter lager op de helling gebouwd.

 Deze verdedigingswerken worden afgebeeld in een reliëfsculptuur  uit het paleis van Saherib in Ninevé. Sanherib wilde tot elke prijs Lachis veroveren om snelle hulp uit Egypte te voorkomen.Zo’n vesting leek onneembaar. Daar binnen was j

e veilig. Zo’n burcht werd halverwege een heuvel gebouwd Je kon dan de vijand zien aankomen en je kon het water uit de hogere heuvels verzamelen.

David belijdt: Mijn sterkte, voor u wil ik zingen, mijn burcht in tijden van nood.(Ps 59:18)Zo’n burcht had een land helemaal niet nodig als er geen vijanden waren.

Maar juist in oorlogsgevaar was de burcht hard nodig. Het naderende leger van de Assyriërs dreef Israël er toe zijn toevlucht te nemen in de vestingsteden van Juda. David is ook omringd door vele vijanden, die het op zijn leven gemunt hebben  Hij bidt:

Bevrijdt mij van mijn vijanden, mijn God. Ze hebben het op mijn leven voorzien.(Ps 59:4).Het zijn smeerlappen. “Bedrijvers van ongerechtigheid “ worden ze genoemd, vers. 

Maar David weet en ervaart dat hij bij God veilig is. Hij neemt tot God zijn toevlucht “ Mijn sterkte, op U wil ik acht slaan” God is mijn burcht (Ps 59:10). In Psalm 59 is de burcht een beeld van Gods bescherming en Gods trouw. Saul wil David doden (Ps. 59:1) Maar David weet d

at hij veilig is bij God zelfs als Saul er in zou slagen hem te doden.