A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bedevaartplaatsen


 

 

Interieur van de kathedraal van Santiago de Compostela. De heer B. Noorloos heeft vanuit de pelgrimshoeve   Kafarnaum  in Vessem (Limburg) geheel lopend !  een pelgrimstocht gemaakt naar Santiago di  Compostela

 Hij stuurde mij deze foto van het interieur van de kathedraal in die plaats. Hij was ook zo vriendelijk mij erop attent te maken dat een bedevaartplaats een  plaats is waar men heen gaat om genezing via aanbidding af te smeken en bij een pelgrimstocht staat daarentegen de (innerlijke)weg er heen centraal om bij aankomst vergeving te ontvangen.

Lourdes is nog meer een bedevaartplaats dan een pelgrimsplaats, want velen bezoeken Lourdes om lichamelijke en geestelijke heelheid en genezing te ontvangen.

 

 

 

Foto van de Heilige Grafkerk in 1890. Een bekende pelgrimsplaats, oorzaak voor het organiseren van de kruistochten. Binnen in de kerk bevindt zich de kapel van keizerin Helena

 

Een van de bekendste pelgrimsplaatsen is Santiago di Compostela Zie hierboven de kathedraal en daar boven het interieur van deze kathedraal die bekend is om zijn grote wierookwolken die de indruk wekken van een schoorsteen.

Kerken lopen leeg, maar de pelgrimsplaatsen kunnen de toestroom nauwelijks aan.

Blijkbaar is er behoefte aan een pelgrimsplaats of bedevaartsoord.

Bij deze plaatsen draait het om de plek.

Dat is een van de belangrijkste onderdelen van een ritueel. Er is een heilige plaats nodig. Je moet ergens heen.

We zien vandaag nieuwe rituelen opkomen: stille tochten, bermmonumentjes.

Religieuze rituelen komen weer terug in andere vormen. Kerken zijn geen heilige plaatsen meer.

De mensen in onze tijd zijn wel op zoek naar het heilige.

Bij een bedevaartsplaats is er emotie, er is iets te zin, je kunt meedoen en het draait om het heil.

Jezus heeft gezegd tot de Samaritaanse vrouw “Er komt een tijd en die is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidtin Geest en in waarheid”

 

Heilige plaatsen

 

Heilige plaatsen als de berg bij Samaria en de tempel van Jeruzalem zijn opgeheven sinds Jezus op aarde is gekomen.

Er zijn voor de nieuwtestamentische gelovige geen heilige plaatsen meer. Bovendien vindt er bij de huidige bedevaartgangers een vermenging plaats van pelgrim en toerist.

Het klooster in Taizé is ook een soort bedevaartplaats. Religie kan niet zonder plekken.

Daarom is ook de moderne mens op zoek naar het Heilige

In de Romeinse tijd hadden de nederzettingen langs de Rijn heilige plaatsen, waar moedergodinnen vereerd werden.

Elke plaats had een eigen priester en eigen rituelen en vooral een eigen tempel.

Veel kerken werden gebouwd op de ruines van die tempels. Er waren vele godennamen.

Het heidendom zat in de grond onder de christelijke kerken, maar ook in de bodem van mensenharten.

Er is geen andere naam gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van Jezus Christus (Hand.4:12)

Vele eeuwen geleden is ook het graf van Koeng-Foetse, (gestorven 479 voor Christus) een pelgrimsoord geworden.

Zijn naam is verlatijnst tot Confucius. Het is geen religieus bedevaartsoord, want Confucius geloofde niet in het bestaan van God.

De Chinese bedevaartplaatsen staan in het teken van de voorouderverering.

 

Mekka

 

Voor de moslims is Mekka een belangrijke bedevaartplaats. Iemand die de bedevaart heeft volbracht, wordt een hadji genoemd.
Hij staat hoog in aanzien in de islam. Zo iemand was Amiri. Maar korte tijd na zijn tocht naar Mekka heeft hij zich bekeerd tot het christelijk geloof.

Tijdens een huissamenkomst met andere christenen is hij met zijn vrouw Rahnama bij een inval in 2008 zo verwond dat zij beiden zijn overleden.

Dat een bedevaartganger organisator werd van christelijke samenkomsten was voor de moslims onverteerbaar.