A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betsaida/Gesur Verschil van 1000 jaar


Uit de tijd van David

Archeoloog toont een zogenaamde Massebe uit Gesur

Poortgebouw van Gesur

Kaartje

Wat geweldig indrukwekkend dat ze dit nog uit de tijd van David hebben opgegraven.

Betsaïda was in de tijd was Jezus een groot Hellenistisch-Romeins dorp. Filippus maakte er een stad (polis) van.

Er woonden veel Joden. Ook enkele leerlingen van Jezus kwamen daar vandaan, zoals Petrus en Johannes. Jezus heeft daar ook vaak het evangelie verkondigd.

Weet je wat zo interessant is? Archeologen vermoeden dat men onlangs onder de ruïnes van Betsaïda de resten gevonden heeft van de stad Gesur uit de ijzertijd. Laten we eens even gaan kijken. Loop je even mee?

De stad was versterkt met massieve stadsmuren.

Ze waren meer dan 20 voet dik, dikker nog dan die van Hazor en Megiddo.

Bij de hoofdpoort bevonden zich twee torens die kleine heiligdommen bevatten.

Men vond er wierookbranders onder het puin verborgen.

Binnen het poorthuis bevond zich een breed geplaveid plein.

Ten noorden hiervan lag het paleis van de koning (28 maal 15 meter) met 1.4 meter dikke basaltmuren.

Als Rami Arav, de leider van het Bethsaida Excavation Consortium, gelijk heeft, heeft hier David gedongen naar de hand van princes Maäka en heeft jaren later Absalom hier een onderduikadres gevonden bij zijn grootvader Talmai, de vader van zijn moeder Maäka (2 Sam.13:38).

De stad speelde een sleutelrol in het koningschap van David.

 Moeder  van Absalom

Volgens de bijbel huwde David Maäka, de dochter van de koning Talmai van Gesur.

Zij was de vierde vrouw van David en hun zoon was de bekende Absalom (2 Sam. 3 :3). Vorsten uit die tijd sloten meestal een huwelijk uit politieke motieven. Dat zal ook wel de reden van David geweest zijn om de princes Maäka ten huwelijk te vragen.

De banden tussen twee landen werden zo versterkt. Daarbij schijnt het de gewoonte zijn geweest dat het sterkere land voor de dochter zorgde. Was het koninkrijk van Gesur misschien ook machtiger dan het rijk van David? In ieder geval zal Maäka heel haar hofhouding naar Hebron hebben meegebracht in het harempaleis van koning David in Hebron.

 

De archeologen vonden  onder het puin brokstukken van een rechtopstaande steen, een zogenoemde ‘masseba’. Vermoedelijk is die zware steen met opzet stuk gegooid als teken van rouw over de verwoesting van de stad door de Assyrische koning Tiglat-pilezer.

De godheid had hen niet gered!. Wat bleek nu?

Toen men de stukken aan elkaar gepast had, verscheen er  een figuur van een beest met de kop van een stier en met een zwaard. In het Mesopotamische pantheon vertegenwoordigt de stier de god van de maan.

 

 Boeiende roman

De Jodin Tsarfrira Levy schreef een boeiende roman ‘Tamar, schaduw van schande’. Tamar was een zuster van Absalom. Uitvoerig komt 2 Sam. 13  in haar roman ter sprake waar we lezen op welke listige manier Amnon, de oudste zoon van David zijn half-zuster, de Gesuritische princes Tamar verkrachtte en hoe twee jaar later Absalom, de broer van Tamar zijn half broer Amnon uit bloedwraak liet doden. Bloedwraak komt zeker nog voor in de bijbel! Het was een groot kwaad net zo goed als polygamie.