A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bijbelse gevangenis


Bijbelse gevangenis 

 

Mamertijnse gevangenis in Rome, waar Paulus gevangen zat

Paulus krijgt hier voetboeien om. Afbeelding van het vroege christendom

Opgravingen rond de gevangenis van Filippi op het forum Hier zal Paulus ook gevangen met Silas (Hand 16:11)

Huis van bewaring

Een gevangenis in het Romeinse Rijk was een huis van bewaring. Gevangenisstraf kwam zelden voor. Mensen die van een misdrijf verdacht werden, werden voorlopig opgesloten totdat ze veroordeeld werden.

 Ze moesten “bewaard” worden met het oog op het komende rechtszaak.

Dat overkwam ook Petrus.(Hand. 12: 4). Als burgers verdacht waren, werden ze opgepakt, zonder enige vorm van proces gegeseld en gevangen gezet. Dat is ook Jezus overkomen.

Na zijn arrestatie door de  tempelpolitie in de hof van Getsemane werd Hij weggevoerd naar het paleis van de hogepriester.

Kerker, dat is een diepe put onder de gevangenis van het hogepriesterlijk paleis. Vanuit de gevangenis is de Heiland op donderdagavond met touwen onder zijn oksels hier neergelaten. De opening was waar nu het raam is boven op de foto. De R.K. kerk heeft er nu een liturgisch centrum van gemaakt. In de rotsen uitgehouwen is deze kerker goed bewaard. De geselplaats bevond zich hier boven

Onder dat paleis bevond zich – in de rotsen uitgehouwen – de gevangenis en daaronder weer de kerker, een diepe put waarin de gevangene soms werd neergelaten met behulp van touwen onder zijn oksels. Voorafgaande  aan het verhoor of tijdens het verhoor werd de verdacht vaak gegeseld.

Zie bij Bijbelse geseling De gevangenneming van Petrus is de zwaarste gevangenneming die we uit de Bijbel kennen (Hand, 12:2).

Petrus werd bewaakt door vier groepen van telkens vier man. Ieder van die groepen zal wel gedurende een nachtwake dienst hebben gedaan. Petrus was met twee kettingen aan beide polsen vastgebonden aan de polsen van twee soldaten.

De derde en vierde soldaat hielden buiten de wacht. De een aan de deur van de gevangenis die naar een binnenplein leidde, de ander aan de grote deur die van dit plein naar de straat voerde. 

Dus nog twee extra wachtposten! (Hand. 12: 10) De vierde wachtpost stond bij de ijzeren deur die toegang gaf tot de straat.

Een dergelijke zware hechtenis is ook Paulus en Silas in Filippi overkomen.

De cipier bracht hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.

Zo konden ze nooit ontsnappen (Hand.16:19).Nu moet u niet denken dat alle gevangenen zo behandeld werden. De gevangenis was meestal toegankelijk voor bezoekers. Jezus  heeft ons terloops daarop attent gemaakt.

De Heiland identificeert zich met de mensen die gearresteerd zijn en in de gevangenis zitten: “Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe “(Matt.25:36). Het moet dan toch maar mogelijk geweest zijn gevangenen een bezoek te brengen.

Caesarea aan zee

Via dit aqua aquduct kreeg Paulus in de twee jaar dat hij gevangen zat in Caesare water om te drinken en zich te wassen

Via deze haven, die wordt opgegraven, kreeg Paulus met Felix de procurator alls wat hij nodig had.(Behalve zijn vrijheid) Herodes had de stad als een echt romeinse stad laten bouwen.

Procurator Felix in Caesareahield Paulus wel in hechtenis voordat hij uitspraak gedaan had, maar hij gelastte dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen.(Hand.24;22-27) Dat was een royaal gebaar tegenover een gevangene. Hij was ook erg geïnteresseerd in de boodschap van Paulus en voerde vaak diepgaande gesprekken met hem(Hand.24:26). Toch was hij een schurk, want hij liet Paulus twee jaar in de gevangenis zitten. Hij hoopte een losgeld te krijgen, van de Joden om Paulus in de gevangenis te laten en van Paulus’ vrienden om hem los te kopen.

 

Nagebouwde huurkazerne in Ostia. Zo zag de huurkazerne er aan de buitenkant uit. Rome had duizenden van dergelijke huurkazernes. Van binnen was het heel pover: Geen glas in de vensters, gen waterleiding, geen toiletten. Laag plafond.

 

 

Die twee jaar in Caesarea kwam Lucas hem regelmatig bezoeken en bovendien heeft Lucas die twee jaar gebruikt om interviews af te nemen in vele plaatsen in Judea en Galilea.  Zo zal hij ook met de toen al bejaarde Maria de moeder van Jezus gesproken hebben. Ze zal hem  verteld hebben dat zij de boodschap van de engelen diep in haar hart  bewaard heeft (Luc.2:19). We weten niet wat Paulus in die twee jaar gedwongen verblijf in Caesarea heeft geschreven. Het is wel zeker dat Paulus en Lucas  veel met elkaar gepraat hebben over alles wat de laatste jaren gebeurd was. Het laatste wat we van Paulus in het boek Handelingen lezen is dat hij – hoewel hij een gevangene bleef en een soldaat hem bewaakte (Hand. 28:16) – hij twee jaar lang iedereen mocht ontvangen die naar hem toekwam in de woning die hij in Rome had gehuurd (Hand. 28:30).Dat was een optrekje in een van die massale huurkazernes die Rome toen kende en waarvan men er een als attractie heeft nagemaakt in Ostia. In het Grieks staat er “in het door hem gehuurde”. Moet je je voorstellen: geen vensters met glas, geen schoorsteen, geen waterleiding en geen sanitair! En daar in dat eigen optrekje had hij ook nog een soldaat als bewaker.’s Nachts zal die soldaat zijn gevangene aan zich gebonden hebben maar overdag zal hij de ketting wel van zijn eigen pols hebben losgemaakt. Aan  zo’n soldaat gebonden moest Paulus enkele keren per dag naar de publieke latrines. Daar moest je iets voor betalen, maar dat zullen zijn vrienden wel gedaan hebben. Vrienden zullen hem wel eten gebracht hebben  Genoemde soldaat behoorde tot de zogenoemde pretoriani. Deze pretoriani waren verbonden aan het pretorium, de lijfwacht van de keizer in het hoofdkwartier even buiten Rome in die tijd. Reken maar dat Paulus met veel Romeinse soldaten daar in die huurkazerne gesproken heeft over de Heiland. Iedereen in dit Romeinse hoofdkwartier werd in die twee jaar dagelijks geconfronteerd met het evangelie. (zie Filip. 1:12)