A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betlehem/Maagdelijke geboorte


  

  

  

Maagdelijke geboorte

 Jezus is  geboren uit de maagd Maria. Dat betekent niet dat Maria maagd bleef na de geboorte. Wel dat Maria in verwachting van  Jezus was zonder seksueel verkeer met een man. Moderne mensen en verlichte theologen hebben moeite met de historiciteit van dit bericht. Dat zal trouwens ook al het geval geweest zijn bij Maria toen dat jonge meisje aan anderen vertelde dat zij zwanger was van de Heilige Geest. Er zijn drie mogelijkheden volgens prof. A.van de Beek

1) Jezus is de echte zoon van Jozef en Maria.

 

 

Matteüs en Lucas , die de maagdelijke geboorte vermelden, zouden deze theologische fictie ( van de maagdelijke geboorte) gebruiken om het bijzonder karakter van Jezus geboorte aan te geven. Maar dan zouden ze betere mogelijkheden hebben kunnen kiezen. De verwarring met heidense legenden over goden  die geslachtsverkeer met meisjes hadden (Zeus b.v.) lag voor de hand. Bovendien: een maagdelijke geboorte verzinnen bij een keurig huwelijk, zou  een slechte basis zijn voor de verheerlijking van Jezus. Dat zou heel dwaas geweest zijn bij Matteüs en Lucas. Dat zouden ze nooit doen. Deze optie is dus al zuiver  wetenschappelijk beschouwd, niet voor de handliggend.

 

2) Jezus is van een ander.

 

 

Maria was ontrouw. Je krijgt soms de indruk dat sommige joden inderdaad dachten dat Jezus uit ontucht was geboren (Joh 8:41).In het twistgesprek met de Farizeeën zeggen de Farizeeën;  “Wij (nadruk op wij) zijn niet uit ontucht geboren. In de Nieuwe Vertaling:”Wij zijn geen bastaardkinderen” Ze suggereren: ‘U wellicht wel’. En in Joh. 8 : 9 wordt Hem gevraagd, als Jezus het over zijn hemelse vader heeft: ’Waar is uw vader ?’ Geen enkele jood zou over God als over zijn vader spreken. Maar Jezus doet het wel. Vandaar hun vraag ‘waar is uw vader ?’ Niets pleit uit de evangeliën voor deze gedachte. 

3) Jezus is inderdaad uit de maagd geboren

Velen beweren vandaag: dat God niet fysisch ingrijpt. Hij zou zich uitsluitend openbaren op de weg van het natuurlijk gebeuren. Heel opmerkelijk is wat van de Beek hierover opmerkt: “Als God niet fysisch ingrijpt, grijpt Hij helemaal niet in. Ook niet via het Woord, want elk woord, elke gedachte, elke beweging van het gemoed heeft een fysische en   chemische component. Ohne Phosfor keine Gedanken  .Heel scherpzinnig en terecht schrijft van de Beek: God regeert ook fysisch, of Hij regeert niet. De wereld is óf een gesloten systeem, óf ze staat open voor een andere werkelijkheid. We moeten dus ophouden over God te praten alsof Hij niet kan ingrijpen. Natuurlijk kan God ingrijpen. Daarvoor is Hij toch God. Maar het eigenlijke probleem van de Verlichting is dus m.i. niet dat er in de Bijbel van wonderen gesproken wordt, maar van het bestaan van een persoonlijk God. Maar -zo zeggen sommigen=: God  die uit stenen Abraham kan verwekken, kan toch ook het mens-zijn aannemen  via Maria’s eicel en de zadel van  Jozef of een Romein. De echte vader van Jezus kan toch een Romeins soldaat geweest zijn ?  Maria kan toch een vrouw geweest zijn die niet deugde ?  Ja, bij God zijn alle dingen mogelijk. maar ligt het niet veel meer voor de hand betrouwbaar te achten  wat Matteüs en Lucas geschreven hebben over de maagdelijke geboorte? 

 Maria was informatiebron

Zij hebben het toch zelf van Maria gehoord  toen ze informatie inwonnen ? Weten  moderne theologen, geleid door de Verlichting,  het dan beter ?Toch blijft de maagdelijke geboorte geen succesverhaal. Waarom niet ? Omdat het mijn academische schema’s opblaast. Maar theologie heeft niet te maken met theoretische schema’s, maar met de werkelijkheid. God doet vreemde dingen en daar hebben we maar rekening mee te houden. Hoe vreemd is die God die zich laat groeien uit een meisje om zo  een radicaal begin met het mensdom te maken