A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Haifa Tel Shikmona


 

Archeologen hebben (in juli 2011)op Tel Shikmona  bij Haifa een vierkamerwoning opgegraven uit de tijd van de koningen van Israël, mogelijk dus uit de tijd van Achab. De plaats was zelfs bewoond vanaf de zestiende eeuw voor Christus.

 

 

Op de achtergrond de stad Haifa en op de voorgrond ruine van Shikmonade Men laat de toeristen ook de grot zien waar de profeet elia in gewoond zou hebben!

 

Feniciers woonden aan zee en hun invloed op israel was erg groot. Koning Salomo vereerde Astarte op latere leeftijd en Achab nam de Baaldienst van hen over.(Voor invloed Fenicie zie Izebel zegel)

 

Hieronder zie je een opgegravenVierkamerwoning met pilaren

 

Hier zie je nu een opgegraven vierkamerwoning uit de ijzertijd, de tijd van de koningen van Israel.'

 

 

Pilaarhuizen   

 

 De huizen in dorpen uit de IJzertijd worden ook wel ‘pilaarhuizen’ genoemd. Ze hadden vier kamers. Sommigen spreken bij deze bouwstijl van ‘het Israëlitische  huis’. In heel Israël heeft men namelijk deze bouwstijl , die zes eeuwen lang populair was, gevonden. Men neemt aan dat ze niet gebouwd werden in de Perzische periode. Die bouwstijl had twee verdiepingen. De onderste werd gebruikt om voedsel te bewaren en te bereiden en om graan en olie op te slaan en als dierenstal. We weten niet of de herberg uit Lucas 2 ook twee verdiepingen had. Waarschijnlijk wel, maar de stal was in ieder geval in de grotruimte onder de herberg.   

 

 

 

De plek lag aan een grote baai van de Middellandse Zee. Ideale havenplaats dus.Uit de voorwerpen die gevonden zijn blijkt dat er handel werd gevoerd met de bewoners van Cyprus en de kustgebieden van Libanon. Het is het beste voorbeeld van een vierkamerwoning uit die periode. Dit was ook het meest voorkomende type woning uit die tijd. Er werd ook een zegel gevonden met een inscriptie in het Hebreeuws en Fenicisch.

Archeologen weten nog niet of de bewoners Israëlieten of Feniciërs waren. Zij waren in ieder geval rijk. In de tijd van Achab waren de Israëlieten ook erg welvarend en men weet dat koning van Fenicië zijn dochter Izebel uitgehuwelijkt had aan Achab, koning van het tienstammenrijk van Israël in Samaria. Historici zeggen dat koning Achab in macht en welvaart met Salomo kon evenaren. Maar omdat hij zich liet beïnvloeden door de cultuur en religie van de Faniciërs, heeft hij in de Bijbel een slechte naam. Ik hoop dat men in Israël gevonden tekstscherven gauw kan ontcijferen.