A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Horebs bremstruik


 Een burnout

De berg Horeb. Hier vluchtte Elia heen en  verborg zich in een spelonk. "Elia, wat doe je hier?".

Een heel bijzondere Bijbelse plaats is de bremstruik en de spelonk in de woestijn van Horeb waar Elia een zware depressie  kreeg. (1 Kon.19:5). Daar had de profeet Elia een burnout. Bij een bremstruik in de woestijn  plofte hij neer en  verlangde hij te sterven.

 

Je hebt allemaal wel eens van die ogenblikken  -nietwaar - dat je er niet meer tegen op kunt. Je hebt er de balen van. Je bent het zat. Soms krijg je zoveel op je bord, dat je het opgeeft. Er is een grens aan je incasseringsvermogen. 

Platgewalst

Je voelt je afgestroopt en platgewalst. Je bent al zo vaak door de wringer gehaald. Je voelt je  uitgewrongen en uitgeperst. Je bent innerlijk leeg van binnen.Het hoeft van jou  niet meer.

Je bent net een zeilschip met hangende zeilen in windstilte.

De vaart is er uit. Je dobbert maar wat rond.  Richtingloos en stuurloos. Waar leef  je nog voor? Als je  bedrijf failliet is gegaan, je bent je baan kwijt of je bent elke dag gestrest. Als je man is weggelopen wat voel je je dan alléén.Je hebt het gevoel dat je in een tunnel zonder uitgang zit of in een put zonder bodem valt.Er waren ook wel unieke momenten die als hoogspanningsmasten oprezen vanuit de laagvlakte van het alledaagse leven en de draden door gaven aan de einder. Het uitreiken van je diploma, je eerste verdiende geld, je trouwdag, de geboorte van je eerste kind.Daarna kan het gebeuren dat je in elkaar ploft als een luchtballon die wordt doorgeprikt. Een mens kan wat meemaken in zijn leven.!  

Izebel

 

 

Het zegel van Izebel laat de verering van Baal zien. Izebel betekent ook "Wie is als Baal?" We zien op dit zegel een sterke Egyptische en Fenisische invloed. Zie ook bij Ize bel zegel!

 

 

Baal en zijn echtgenote Astarte, God en godin van de  vruchtbaarheid In Samaria vereerde koning Achab de Baalgoden. Wist u dat Salomo op hoge leeftijd nog verslingerd was aan Astarte?

 

 

Na het hoogtepunt op de Karmel is er het dieptepunt in de woestijn. Op de berg Karmel is hij de geloofsheld die oog in oog staat met de BaalprofetenMaar in de woestijn komt hij terecht in de put van een diepe geestelijke depressie.

Na de grandioze overwinning op de Baalprofeten komt Elia terecht in de woestijn van de eenzaamheid. Hij ziet het niet meer zitten.

Op de berg Karmel  vindt die bekende confrontatie plaats tussen  Elia en de profeten van Baal, die Izebel, de vrouw van koning Achab van Samaria, die deze profeten uit het heidendom in Israël had ingevoerd.Baal was een heidense vruchtbaarheidsgod.

Onder invloed van Izebel ging het volk Israël de Baals dienen. Het volk bracht offers aan  de HERE èn het bracht offers aan Baal.Het diende de Here en het liet zich op sleeptouw nemen door de Baals.

 

Baals

 De Baals zijn niet dood. Ook wij laten ons zo gemakkelijk op sleeptouw nemen voor de Baals van deze tijd.We willen de Here wel dienen, maar we willen ook graag mee doen aan de moderne Baaldienst,  de geesten en  goden en godjes van onze eeuw. De geest van genotzucht, de geest van de tijd, die zegt Iedereen heeft zo zijn eigen waarheid. Niemand mag de pretentie hebben dat hij de waarheid bezit.Dan verhef je je boven de andere. 

Of de HEER of Baäl

Elia had op de Karmel de hakken in het zand gezet. Je kunt niet God dienen en tegelijk ook de Baal. Het is of de Here of de Baal.Elia had het volk opgeroepen een keus te doen: “Indien de Here God is volg Hem na. Maar indien Baal God is volg hem na.”Het is de een of de ander.

Achab wilde iedereen te vriend houden.De belijders van Jahweh maar ook de aanhangers van Baal.

U weet dat het slecht is afgelopen met de profeten van Baal.

 

Archeologen menen dat op deze plek de confrontatie tussen Elia en de Baalpriesters plaats vond.

Gods oordeel heeft hen getroffen.Niemand van hen ontkomt.Als Achab thuis is gekomen vertelt hij zijn vrouw Izebel alles wat er gebeurd is op de Karmel. Alle Baalprofeten zijn over de kling gejaagd, niemand is ontkomen.zegt hij tot Izebel met een vuurrood hoofd.Izebel is spinnijdig.

Ze is des duivels. “Ik zal hem wel krijgen” roept ze. Ze roept het hoofd van de politie en zegt tegen hem “Breng die Elia morgen hier, dood of levend”.Als Elia dat hoort begint hij te beven als een rietje. Hij wordt bang. Doodsbang.

De man Gods wordt bang van een vrouw.

Elia laat zich als een kwajongen wegjagen. Elia pakt de biezen. Als een haas gaat hij ervan door. Elia duikt onder. Hij begeeft zich naar Berseba. Daar aangekomen zegt hij tot zijn knecht “Blijf jij hier”. Zelf strompelt hij de woestijn in, ploft bij Berseba  neer onder een bremstruik.Elia zegt “Here, ik kan er niet meer tegen op. Laat me maar sterven. Het hoeft voor mij niet meer”Wat is de bijbel eerlijk in het tekenen van menselijke zwakheden! In de bijbel komen we geen geloofshelden tegen, geestelijke krachtpatsers. Supergelovigen met een stralenkrans.  De bijbel laat ons zien hoe kleinmenselijk  de gelovigen vaak waren Hoe vaak zijn ze uitgegleden! 

Een mens als wij

Een engel bemoedigt Elia in de woestijn. God gebruikt vaak mensen als engelen om ons te ondersteunen.

Elia was een mens zoals wij. Hij was allereerst overspannen. Het is de stress die ons vloert. Elia moest als maar tegen de stroom in roeien. Tegen de goddeloze Izebel, tegen de profeten van Baal, tegen de slappe Achab en het besluiteloze volk Hij was ook eenzaam ’Here, ik ben alleen overgebleven.

De Israëlieten hebben uw verbond verlaten uw altaren omver gehaald en uw profeten met het zwaard gedood” Ik proef in Elia's woorden ook een brok hoogmoed.

Zelfbeklag.  Zijn woorden cirkelen om het woordje 'ik'. Zoals een bromvlieg om een stallantaarn. Wat kunnen we toch met ons zelf bezig zijn.

Elia denkt dat de voortgang van het Godsrijk van hem afhangt. Dat hij het moet doen. Wij mensen die sterk zijn denken dat wij altijd sterk moeten zijn. We worden vaak gekweld door de angst om te falen. Dan kunnen we zwaarmoedig worden, net als Elia.  Here, neem mij nu maar weg.  Laat mij maar sterven. 

Levensmoe

   Elia wordt levensmoe.  Hij wordt depri. Hij laat zich afkeuren Hij wil in de WAO .Elia wordt ook verbitterd Ik heb zeer geijverd voor de Here der Heerscharen.  Hij krijgt geen veer op de hoed, maar een trap na.  Stank voor dank.   

Gods therapie

 Wat is Gods therapie?God zegt niet Je moet je schamen Elia.  Aan je werk!! Aanpakken!!. Nee, terwijl hij lusteloos neerligt, wordt hij op de schouders getikt en een stem zegt: Elia, kijk daar is een koek en een kruik water.  Sta op eet en drink Ontspan je Leer weer te genieten van de kleine dingen. Wij leven vaak onder de dictatuur van de agenda. God zegt:” kijk eens naar de kleine dingen.  Naar de  vogels, bloemen en de bomen.  Ga eens lekker zwemmen.  Wordt lid van een club. Kijk;daar is een koek en een kruik water”.Het tweede advies is:” Elia sla niet op de vlucht”.Als Elia echter weer één stap kan doen vlucht hij nog verder de woestijn in.  Hij rept zich naar Horeb. Hij kruipt in een spelonk.  Hij verbergt zich. Ook daar weet God hem te vinden Elia, wat doe je hier? Als het ons tegen zit trekken we ons terug in de spelonken van ragfijn zelfbeklag. We mijden de mensen, we mijden de buren, we mijden de familie We sluiten ons op in de eenzaamheid.  We willen geen contact meerOok dáár weet God ons te vinden. Wat doe je hier? Elia moest allereerst leren luisteren naar de stem van God in de stilte.God had zich geopenbaard toen het vuur uit de hemel neerdaalde op de altaren van Baal;. Het volk juichte.  Als de stormen over de wereld gaan, als het vuur van Gods gerichten de aarde teistert, als de aarde schudt op haar grondvesten, horen wij als christenen daarin ook de voetstappen van de komende Heer “Hij komt Hij komt om de aard te richten”.  

God liefste komen

 Het liefste komen van God is een komen in de stilte van de verborgen omgang met Hem. God kwam tot Elia niet in de storm, niet in de aardbeving en niet in het vuur. Als Elia trillend van angst voor de ingang van de spelonk staat, verschijnt God aan hem in het suizen van een zachte koelte.  Als wij ons teruggetrokken hebben, en met de rug tegen de muur staan, wil God zich openbaren in de stilte van het gebed. Wij slaan vaak op de vlucht, maar God haalt ons in. Hij komt ons tegemoet met zijn Heilige Geest. In het stil zijn voor Hem.  In de nacht.  In de kerk.  Zo maar ineens is Hij daar.  

Werk aan de winkel

  God zegt tot Elia;Keer terug op je schreden. Dat is moeilijk.  Moeilijk om terug te gaan.  Te erkennen dat je een verkeerde weg hebt ingeslagen. Elia dacht Ik deug nergens meer voor.  Mijn taak is afgelopen. Uitgerangeerd.  God denkt daar anders over.Er is werk aan de winkel, Elia Je moet Hazaël zalven tot koning over Aram, Jehu tot koning over Israël en Elisa tot je opvolger. Zo kan ons aanpakken als wij bij de pakken neerzitten. God gebruikt doodgewone mensen, om ons zijn stem te laten horen. Begin alle dingen die je kunt doen eens op een rijtje te zetten. Denk eens na of God geen taak voor u heeft.God kan ook u gebruiken.  Kom te voorschijn uit je spelonk. Aan de slag.  God heeft jou nodig. Er is werk aan de winkel.  Wat je gevoel je zegt is niet zo belangrijk.  Je voelt je misschien een nul en onbenullig.  Niets waard.  God zegt Ik kan jou gebruiken.  

God heeft ons nodig

 God zegt:”Ik heb je nodig”Besef ook dat je niet alleen bent.  Elia dacht dat hij allen was overgebleven. God zegt er zijn nog 7000 mensen die hun knie niet voor de Baals hebben gebogen.Wees geen solist, zoek de gemeenschap.  Vaar in konvooi. Je kunt niet in je eentje geloven. Je hoef je niet waar te makenJe mag zijn zoals je bent.  Jezus aanvaardt jou. Jezus is de uitgestoken hand van God. Hier heb je mijn hand.  Je kunt op Mij  rekenen.  In Jezus is Hij onze grote Vriend en Bondgenoot