A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hel / Aardrijkskundig


 

 Hinnomdal

“De Judeërs hebben immers gedaan wat slecht is in mijn ogen – spreekt de HEER. Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is, met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd en in het Hinnomdal de offerplaats  Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. (Jeremia 7: 30)”

Waar de worm niet sterft

Hier werden kinderoffers gebracht. Het dal is een voortzetting van het Kedrondal ten oosten van Jeruzalem.

Gehinnom -  hel

Dit  is het dal van de zonen van Hinnom.  Het lag ten zuidwesten van Jeruzalem Het Hebreeuwse woord is gehinnom, dat in het Griekse Nieuwe testament vertaald is door het woord gehenna, en in het Nederlands doorgaans vertaald wordt met het woordje hel. In de NBV vertaling (Matth. 5: 22) is het oorspronkelijke Griekse woord gehenna  blijven staan. In de vertaling van het NBG   stond nog:”Wie zegt dwaas, zal vervallen aan het hellevuur”

 

 Kinderoffers

Tijdens het koningschap van Achaz en Manasse werden hier  kinderoffers gebracht

Dat was bij de afschuwelijke Molochdienst

 

 

Moloch

Hinnomdal (Ben-Hinnom) 

“De Judeërs hebben immers gedaan wat slecht is in mijn ogen – spreekt de HEER. Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is, met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd en in het Hinnomdal de offerplaats  Tofet gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. (Jeremia 7: 30)”

Hier werden kinderoffers gebracht. Het dal is een voortzetting van het Kedrondal ten oosten van Jeruzalem.

 

 

 

 

 

De afschuwelijke god Moloch aan wie kinderen geofferd werden als b.v. een stad gebouwd moest worden

Zo’n Tofet was er bijvoorbeeld in het dal van de zonen van Hinnom ten zuiden van Jeruzalem.

In kritische situaties bracht men het dierbaarste dat men bezat aan de Moloch om redding en uitkomst te krijgen. Veel volkeren brachten mensenoffers als onderdeel van vruchtbaarheidsriten. Het is bekend dat de Azteken in Mexico mensenofferaars bij uitstek waren. Zo’n mensenoffer was zo radicaal en zo grensoverschrijdend, dat men geloofde dat de goden wel  bevredigd zouden moeten worden door een dergelijk offer.

Rituele moord

De Egyptenaren kenden geen kinderoffers en het Jodendom, Christendom en de Islam hebben mensenoffers altijd verworpen als rituele moord.

In Kanaän en in Fenicië kwamen onder bepaalde omstandigheden wel vaak kinderoffers voor.

Soms beoefende Israël dit weerzinwekkende gebruik ook. Men had dit afgekeken van de Kanaänieten. Recent archeologisch onderzoek heeft ook weer eens aangetoond hoe de Israëlieten en de Kanaänieten veel meer dan wij vroeger meenden samenwoonden in dorpen en steden. Men nam veel van hen over. Ik vind het opvallend dat zowel de dodencultus als de rituele moord op kinderen juist bij de Kanaänieten voorkwamen. Ik weet niet of we een bepaald verband moeten zoeken tussen die twee verschijnselen. Het zal wel met de Baädienst te maken hebben gehad.De Tofet werd gebruikt als de plek waar de Kanaänieten, de Feniciërs en de Israëlieten kinderen offerden.