A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebreeen / Hebreeuws


 Er ontstond gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de degelijke verzorging verwaarloosd  werden (Hand. 6:1, NBG). 

 

Hebreeuwse alfabet.Let er op dat de joden van rechts naar links lezen: Alef, Bet, Gimel en Dalet zijn de eerste letters van het Hebreeuwse alfabet  De titel en de jota zijn de kleinste letters.

De eerste vier letters van het Hebreeuwse alfabet zijn alef, beet, gimel en dalet.  U moet de bovenste regel van rechts naar links lezen en niet van links naar rechts!!  

Jezus sprak Aramees. Niet in het Hebreeuws de taal der rabbijnen.. Hij bad ook in het Aramees.Eli, Eli, lama sabachtani =Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Inderdaad: bidden doe je in de taal van thuis Op de foto een Aramees bruidspaar

  Dit Aramese reisgezelschap is in een Egyptisch graf opgetekend    in de tijd van Abraham!!

Het oudste stukje Hebreeuws is onlangs gevonden op een potscherf

Waarschijnlijk gebruikten de inwoners van Egypte en Kanaän te naam Hebreeën voor mensen die net als Abraham afkomstig waren van de overkant van de rivier de Eufraat en brachten zij het woord in verband gebracht met ‘eber’ wat ‘overkant’ betekent. Hebreeën waren  mensen ‘van de overkant’, de overkant van de Eufraat en Tigris.Je denkt natuurlijk dat met de Hebreeën de mensen bedoeld zijn die Hebreeuws spraken. Dat is niet zo. Ze spraken Aramees, die taal die ook Jezus sprak.(Zie Aramees).In de NBV- vertaling lezen we daarom terecht dat er een ontevredenheid ontstond bij de Griekstaligen.  Zij verweten de Aramees sprekenden  dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De joden speraken Aramees. Ook Jezus heeft Aramees gesproken. Hebreeuws was de taal der rabbijnen die het lazen in de synagogen.

 

Hebreeuws  Alle Hebreeuwse teksten aan de openbare weg zijn in kaart gebracht. De redactie van het blad Alef Beet heeft 215 teksten vastgelegd. Dit blad is een uitgave van de vereniging tot de bevordering van het Hebreeuws. Meer informatie: www.hebreeuws.orgVeel teksten tref je aan op begraafplaatsen. Favoriete Bijbeltekst is Psalm 118:20 Dit is de poort van de Eeuwige waardoor de rechtvaardigen binnengaan Of: Moge hun ziel gebundeld zijn in de bundel des levens.

JHWH 

Zie ver=Ik ben erbijder bij Hebreeuws over mondelinge en schriftelijke traditie

De bekendste Hebreeuwse letters zijn JHWH.(Jahweh) Dat is de eigennaam van Israels God. Die naam betekent:Ik ben er bij. of: Ik zal zijndie ik zijn zal.In het Nederlands is die naam vertaald met HERE of HEER