A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heelal


 

 Is het heelal een  Bijbelse plaats? Wat is dat eigenlijk: het heelal? Is dat heel de geschapen werkelijkheid?  Ongetwijfeld. Het heelal is de oneindige ruimte met alles wat ze  bevat. Als eindige mensen, kunnen we ons die oneindigheid niet voorstellen. En voor het moderne denken is alleen datgene waar, wat voorstelbaar is. Laat  ik eens een voorbeeld geven van de afstanden in het heelal aan de hand van Proxima.  

Proxima

 Als je de aarde vergelijkt met de duizelingwekkende afstanden in het heelal, is ze relatief gesproken, nog kleiner dan een speldeknop. Kijk bijvoorbeeld eens naar de dichtstbijzijnde ster, Proxima. De afstand van de aarde tot deze ster is ongeveer 40.000 miljard kilometer. Tussen haakjes:de afstand van de aarde tot de maan is ‘slechts’ een half miljoen kilometer!.Een enkele reis Proxima zou met een space-shuttle 500.000 jaar duren! En we moeten ook weer terug. Nee zo ver zullen we nooit komen. Een vakantietrip naar Proxima zit er niet in. Het licht doet er al 4 jaar over om die afstand te overbruggen en het licht heeft een snelheid van 300.000 km per seconde! In één seconde zeven keer om de aarde. En dan denken we nog slechts aan ons eigen sterrenstelsel. We hoeven dus helemaal niet te denken aan ruimtereizen naar de tien miljard  sterrenstels  buiten onze eigen Melkweg. 

Onvoorstelbaar

  Wat is in de ruimte van het heelal de aarde een nietig stofkorreltje! En dan te bedenken dat die God die de Orion en de Pleiaden schiep en de miljarden sterrenstelsels ontwierp, uitgerekend op dat piepkleine stofkorreltje, dat de aarde heet (en om zo’n onbenullig sterretje als de zon draait), is komen wonen? God is mens geworden op dit stofkorreltje. God is groot in zijn schepping van de aarde. Hoe groot is Hij dan wel niet in de schepping van het heelal? Hoe groot is Hij dan wel niet in zijn neerbuigende liefde? Onvoorstelbaar.!

 Orion

 

Ik  vind Orion naast de Grote Beer het helderste en mooiste sterrenbeeld aan de hemel. In de winter kun je hem goed zien. Ook in de Bijbel komt dit sterrenbeeld enkele malen ter sprake. In Amos 5 :8 wordt Orion ook genoemd. God presenteert zich als de maker van Orion om zijn volk te weerhouden naar Betel, Gilgal en Berseba te gaan om daar aan heidense goden te offeren (Amos 5:4).Hij is immers zelf de Getrouwe en de  Onvergelijkelijke?

 Een reusachtige jager 

De oude Grieken zagen in Orion een machtige, reusachtige jager, die geketend was. De schrijver van het boek Job wist hier van. In Job 38:31b vraagt God aan Job of hij de ketenen van Orion kan losmaken. Dat is blijkbaar een verwijzing naar de sterrengordel waarmee de machtige jager Orion gebonden was. Natuurlijk kan Job dat niet. Dat kan God alleen. Het Hebreeuwse woord voor Orion is dwaas. Dit woord is aan Orion gegeven omdat de reus Orion de dwaasheid had om tegen God in opstand te komen. Daarom was hij met een gordel aan de hemel gebonden. Zo luidt het verhaal van de Griekse mythologie. Ook de schrijver van het boek Job kende dit verhaal. Nu krijgt het een plaats in Godsopenbaring. Het bevat een boodschap; het is pure dwaasheid om tegen God in opstand te komen, ook al ben je een geweldige reus. Hoe groot is Orion dan wel niet? Laten we dat eens gaan bekijken. Daarbij gaan we dus weer terug naar de feiten. De mythologie daarentegen voedt de verbeelding.De wetenschap ontmythologiseert.

 Orion de grote reus 

Stel nu eens dat je dezelfde snelheid zou krijgen als het licht en dat je met die snelheid naar de maan zou kunnen vliegen. Dan was je in ruim één seconde op de maan. De snelheid van het licht is 300.000 km per seconde = 7 keer rond de aarde. Hoe groot is nu de afstand tussen de maan en de aarde? Dat hangt er natuurlijk vanaf. Doordat de maan een elliptische baan rond de aarde aflegt, varieert de afstand. We mogen aannemen dat de gemiddelde afstand 384.459 km is. Als ik de snelheid van het licht zou krijgen heb ik dus ruim een seconde nodig om naar de maan te reizen. Dat is dus een wipje. Je kunt  dan op de mqn een zomerhuisje laten bouwen.Je bent er zo. Vlugger kan niet. Een retourtje maan duurt dus ruim 2 seconden. Met deze kennis gaan we nu eens naar Orion kijken.U wilt natuurlijk ook wel ens verder weg met vakantie.Laten we naar Orion gaan.

 Retourtje Orion: 9 eeuwen! 

Maar hoeveel tijd heb ik nu nodig om met de snelheid van het licht op de Orion of de Plejaden te kunnen landen? ‘Misschien wel 4 uur zult u zeggen? Of een dag?’ We denken dat we ons dat nogt kunnen voorstellen.Nee, met die snelheid heb ik vier en een halve eeuw nodig. Voelt u het verschil in tijd? Begrijpt u nu  dat we ons die afstand niet kunnen voorstellen?

 Retourtje Orion Om even heen en weer naar de Orion te kunnen reizen heb ik (met de duizelingwekkene snelheid van het licht!)dus 9 eeuwen nodig. Dat redt je nooit al wordt je honderd jaar!l