A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hellevaart Jezus


 

 

 

Mestro del GTriomfo della Morte op het Campo Monumentale (kerkhof) te Pisa.  Grote verbazing is er bij de gelovigen in het eindgericht. De Heer zegt:Ik had honger en je hebt mij te eten gegeven  Ik was naakt en je hebt Mij gekleed.../

"Heer waneer had u honger,   wanneer hebben wij u te eten gegeeven? waaneer was u naakt en hebben wij u gekleed? Jezus zal op de dag van hdg eindgericht zeggen:

Voorzover u dit aan een van mijn minste broeders hebt gdaan hebt u dit Mij gedaan......

 

Zie ook Hel /aardrijkskundig,  Hel /Middeleeuwen, Hel /Jezus

en Hel eindgericht 10 feb 2014

 

de gekrjuisigde Christus (Rembrant)


 Rembrandt:gekruisigde Christus
.jpg'>

=======================================

Een bezoeker schreef me:Bij ons in het dorp stond vroeger op het dak van een boerderij met  meters grote letters te lezen”Jezus redt”.

Waarvan redt Jezus ons?

Jezus redt ons van de verschrikkingen van de hel door plaatsvervangend aan kruis zelf tot de diepste diepten van zijn hellevaart te gaan.

 

Als je over de hel zou preken, zouden de mensen gillend weglopen. Wie gelooft er nu nog in de hel?

Hel  en verdoemenispreken maken de mensen neurotisch. Dat kweekt angstige mensen

In de Bijbel kom je telkens mensen tegen die in benarde situaties roepen: Wat moet ik doen om behouden te worden ? zoals de cipier van Filippi. Ik ben zo iemand nog nooit tegen gekomen. In deze crisistijd zijn het andere zaken zorgen die de mensen in  beslag nemen. De  vraag blijft of het goed met ons afloopt  als de Zoon des mensen in zijn paroesie verschijnt Zal Hij niet ziedend van woede zeggen:Maak dat je wegkomt, ik ken je niet?” . Paulus schrijft echter:”We zijn nu door zijn bloed gerechtvaardigd en daarom zullen wij gered worden van zijn toorn (Rom. 5:9). De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden.

 

75 keer

 

Jezus heeft er toch 75 keer in de bijbel over  verteld

Toen Jezus aan het kruis  hing, ging een Heilige naar de hel.

 Jezus zal ons toch niet laten zitten met een overbodige leer die angst aanjaagt?

Wat  missen we  als de leer van de hel verdwijnt?

Toch heeft Jezus de leer van de hel  nooit ontkracht .

God heeft ons wel laten zitten met explosief materiaal.

 

Vaak misbruikt

 

Als je in de geschiedenis van de kerk kijkt,  blijkt dat die leer altijd geleerd is en dat er weinig mensen waren die het er niet mee eens waren..

De grote twijfel aan de leer van de hel is pas de laatste eeuwen ontstaan.

Is die leer soms een  middel om de mensen de kerk in te meppen?

De leer van de hel zonder uitzicht op de Gekruisigde kweekt  angstneurosen.

De kerk in de Middeleeuwen  heeft vaak die leer misbruikt  als een shocktherapie!

In de tijd van de Verlichting gebeurde het tegenovergestelde:

Het kwaad werd weggepoetst Ook vandaag leven we in een tijd waarin alles wordt gerelativeerd.  Het zal wel meevallen.

 

Zonder oordeel i s er geen gerechtigheid

 

Als God een oogje dicht doet, doet H ij groot onrecht Als  Als je iedereen in de hemel wenst, blijft het grote kwaad ongestraft. Dat is geen liefde maar desinteresse

Maar als  het kwaad  inderdaad wordt weggepoetst worden wij zelf weggepoetst in  het eindgericht.

God is niet veilig. Hij knijpt zijn ogen niet dicht .

Maar God zij dank Hij heeft ons kwaad gestraft aan  zijn Zoon

Wij zijn vrijgesproken.

De Bijbel relativeert nergens de hel. De hel is het ergste wat je kan overkomen. Jezus ging die weg

Dat was plaatsvervangende liefde.

Dieper kun je  als God niet gaan om ons vertrouwen te winnen

Onze  gedachten en begrippen exploderen in het aangezicht van de  hel.

Er is er maar Een die ons voor de poort van de hel wegslepen kan.

Als Jezus onze Redder genoemd wordt, waar redt Hij ons dan van?  Wat betekent het Griekse woord soter ? In verreweg de meeste gevallen betekent  redden; redden van het komende gericht.

 

Heden en toekomst

Wij  zijn gered en wij zullen gered worden.

Het is aan de ene kant toekomst, maar tegelijk ook tegenwoordige tijd.

Christenen zijn mensen die God behouden hééft: “Uit genade bent u behouden’Efeze2:5.

Het is ook een geweldig toekomstperspectief. De angel is uit het christelijk geloof getrokken.

 Christus redt ons van Gods toorn.

Hij is onze advocaat voor God Hij alleen heeft de weg naar de toekomst geplaveid met zijn oeverloze liefde en grenzeloze barmhartigheid.