A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hel / Middeleeuwen


Hel en vagevuur

  

 

 

Maestro del Trionfo della Morte. Fresco in het Campo Monumentale (kerkhof) van Pisa(1350) Voorstelling de overwinning van de Dood.Op verschillende schitterende fresco'szien we de strijd tussen demonen en engelen om de ziel van de mens. Soms houdt een duivel nog de enkel van de gelovige vast, maar hij heeft geen schijn van kans.

 

De levende Heer ontvangt persoonlijk de gelovigen in het Vaderhuis. Hier heeft de schilder geprobeerd de verbazing tot uitdrukking te brengen van gezaligden . Wanneer hebben wij u naakt gezien en gekleed, dorstig en te drinken gegeven? (Matt. 25 : 37)Komt , gij gezegenden des Vaders beerft het koninkrijk dat voor u is bestemd

 

 

Laatste oordeel 

In de Middeleeuwen werden de hel en het rijk der demonen op een plastische wijze afgebeeld. In het Campo Santo te Pisa ( kerkhof) kun je een gigantisch grote muur zien waarop schitterende fresco’s zijn aangebracht. Het zijn onder andere voorstellingen van de strijd tussen de demonen en de engelen om de ziel van een mens. Je ziet bijvoorbeeld dat een duivel een mens probeert tegen te houden om de hemel binnen te gaan want hij houdt hem bij zijn enkel vast., maar tevergeefs. We zien ook Jezus staan die zegt Komt gezegenden van de Vader beërft het Koninkrijk. Duivels zijn op de fresco”s geschilderd als vleermuisachtige wezens met een spies in hun klauwen. In die tijd waren velen doodsbang voor het laatste gericht.Boven de hoofdingang van de kathedralen was altijd Christus als Rechter gebeeldhouwd. Velen zagen niet dat de Rechter en de Redder dezelfde persoon  is. 

 

 

Het vagevuur is een louteringsplaats