A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herodes Antipater


 

 

 

 

 

 

Antipater's naam leeft voorrt in de stad Antipatris. Het was een strategische  stad tussen Jeruzalem en Caesarea en hij lag aan de beroemde Via Maris die Mesopotamie met Egypte verbond

 

 

Als gevangene op weg naar Rome is de apostel Paulus op een muilezel in Antipatris aangekomen, midden in de nacht..Herodes de Grote wilde zo zijn vader met de naamgeving eren.

 

 

 

Herodes Antipater is de grondvester van de Herodiaanse dynastie. Herodes de Grote was een van de machtigste mannen in de wereld van het Nieuwe Testament. Dat was trouwens zijn vader Antipater ook.

 

 

 

 

Julius Caesar. Wist u dat de vader van Herodes de Grote en Julius Caesar goede vrienden waren? Ik niet.

 

We  zitten dan in de  tijd van Julius Caesar! Antipater was van 100 – 43 v. Chr.gouverneur van Idumea.

Procurator Judea

Antipater was door Julius Caesar benoemd tot Romeins burger en hij stelde hem aan als   procurator van Judea. Hoe kwam dat zo? Wel deze Antipater was in 48 v. Chr. Julius Caesar te hulp geschoten met een leger toen Julius Casar in Egypte ingreep in de strijd om de troonopvolging. Hij werd procurator dus. Dat betekent zoveel als zaakwaarnemer van de keizer. Antipater was zelf een Idumeeer en zijn vrouw was uit een vooraanstaande Nabateense familie.  

 Geen echte jood

 

De Joden moesten niet zoveel van hem hebben, want hij was geen echte jood. De Nabateeërs en de Edomieten hadden veel met elkaar te maken. De stad Petra was de verbindingsschakel. Petra was altijd van de Edomieten geweestl Die Edomieten kregen het zuidelijke gedeelte van Palestina  toegewezen  als beloning van Nebukadnezar  omdat ze hem geholpen hadden met de belegering van Jeruzalem in 586 cv. Chr.. De Nabateers, een nomaden stam, hebben toen Petra veroverd en hebben zich daar gevestigd.

 Herodes koning

 

In 47 v. Chr. benoemde Antipater zijn  25 jarige zoon Herodes tot onderlandvoogd van Galilea .Daar ligt  dus het begin van de carrière van Herodes de Grote. Hij maakte in Galilea direct korte metten met het optreden van roversbenden die de streek onveilig maakten. Op die manier kreeg hij niet alleen bewondering van de joden, maar ook van de Syrische landvoogd. Drie jaar later, dus in 44 v. Chr.werd Julius Caesar vermoord en even later werd Antipatris vergiftigd. Ja zo ging dat in die tijden. Je ruimte de ander die in de weg staat gewoon op. Daarna kreeg Herodes een hoog politiek ambt onder koning Hyrcanus. Deze Hyrcanus was koning en tegelijk hogepriester van Judea. Vervolgens verstevigde hij zijn politieke positie door het huwelijk met de Hasmonese princes Mariamne. Maar even vrolijk ruimte hij haar later ook weer uit de weg. Maar hoe kwam Herodes nu aan de absolute macht, zult u  vragen.

 Parten

Meden en parten waren steppenvolken en bekend als uitstekende ruiters.

De aanleiding was de inval van de Parten in Palestina. Parten waren de aartsvijanden van het Romeinse rijk. Op hun snelle paarden was dit ruitervolk het Romeinse leger telkens te snel en te slim af. Herodes vluchtte naar Rome. Daar wachtte hem een hartelijk onthaal door Marcus Antonius en Octavianus,de latere Romeinse keizer Augustus, over wie we lezen in Lucas 2. Op hun voorstel benoemde de Romeinse Senaat Herodes tot koning van Judea in de verwachting dat hij dit gebied wel op de Parten kon  veroveren.

Inderdaad gelukte het Herodes de Parten te verdrijven. In  37 v. Chr. was Herodes de onbetwiste koning der joden. En toen ging hij bouwen. De ene stad na de andere. En vele steden waren vestingen. Ik vind het verrassend dat zijn naam ook verbonden is met de graftombe van Abraham in Hebron. De stenen die hij daar gebruikt heeft,  zijn hetzelfde type stenen die hij heeft gebruikt voor de majestueuze tempel te Jeruzalem.

 

Het mooiste bouwwerk van Herodes was zonder twijfel de tempel. Hij wilde de Joden voor zich winnen. HIer kwam Jezus ook heel vaak. Dit is een tekening