A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herculaneum


Herculaneum

 

 

Vele Bijbelse plaatsen werden door aardbevingen verwoest. Op de laatste dag vanhet jaar wordt je wel herinnererd  aan de vergankelijkheid van het leven.(Zie bij aardbevingen).Wij aardmensen wonen inHerculaneüm. We hebben hier geen blijvende stad.k. Ook Jeruzalem is verwoest. Pompeï en Herculaneum zijn daarentegen verwoest door de uitbarsting van de Vesuvius. Daardoor zijn de opgravingen in deze steden zo indrukwekkend, vooral die bij Herculaeüm

 

Versteende lichamen van mensen die  overvallenwaren  in de slaap

Vesuvius

 

 

De stroom lava en modder kwamzo vreselijk snel, dat de Romeinen geen tijd meer hadden  om te vluchten Hier liggen negen kinderen enhun ouders, maar dit is Pompei

 

 Huiveringwekkend

 

. Herculaneüm is behoorlijk onderhouden. In één klap werd deze stad getroffen door een 20 meter dikke laag lava en modder. Dit leidde ertoe dat ook materialen als hout,, kleding en zelfs papyrusrollen tot ons gekomen zijn. Door buitenlandse hulp is Herculaneüm behoorlijk gerestaureerd. Al is deze plaats geen Bijbelse plaats, de apostel Paulus is er welvlak langs gekomen op zijn reis naar Rome voordat hij met zijn bewakers de Pontijnse Moerassen introk. De stad was toen nog niet verwoest. en vandaag kan de toerist, beter dan in Pompeï hier een indruk krijgen hoe een Romeinse stad in de tijd van Paulus er heeft uitgezien. De huizen van de Romeinen waren zeer weelderig ingericht.