A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hierapolis De plaats heet nu Pamukkale


Hierapolis of Pamukkale

 

Hier zien we de machtige  toegangspoort  van de grote stad Hierapolis.

Onderwereld

Hier was de ingang van de onderwereld. Hier regeerde Pluto. Giftige zwaveldampen stegen hier op waardoor de priesteres werd beneveld en zij  haar orakelspreuken gaf.

Begraafplaats

Hierapolis had de grootste begraafplaats van Klein-Azie. Vorsten en rijke mensen hadden genezing gezocht bij de bronnen. Bij die bronnen werden ze ook begraven als de genezing geen resultaat had gehad.

Hiërapolis  wordt in de Bijbel genoemd in de brief van Paulus aan de Colossenzen.  De huidige naam is  Pamukkale. Je moet de klemtoon leggen op de tweede lettergreep en die uitspreken als een "oe")  Kale is het Turkse woord voor berg.  Pamukkale betekent "katoenburcht". Drie antieke plaatsen lagen heel dicht  bij elkaar in het midden van het tegenwoordige Turkije: Colosse, Laodicea en Hiërapolis. Ze worden in de bijbel  in één adem genoemd.  Ze lagen niet alleen dicht bij elkaar, maar ze hadden alle drie ook heel veel  pastorale steun ondervonden van een zekere Epafras. [3]

Theater van Hierapolis.De meeste toeristen komen niet verder dan dit theater, maar het loont de moeite de heuvel rte beklimmen en de muren van de achthoekige basisliek uit de vijfde eeuw van de Filippuskerk te gaan zien. 

-----------------------------------------------------------

In de  samenkomsten van de gemeenten  vond ook regelmatig een uitwisseling van de brieven plaats die de apostel stuurde.

Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Colossenzen:Wanneer  deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan dat hij ook in de gemeente van Laodicéa wordt voorgelezen en dat u ook die van Laodicéa bij u laat voorlezen.

Omdat deze drie plaatsen zo dicht bij elkaar lagen was het ook een kleine moeite om ze te laten circuleren. In de gemeente van Hiërapolis is daarom natuurlijk ook de Openbaring van Johannes  voorgelezen, omdat die onder andere  gericht was aan de gemeente te Laodicea en de Laodicenzen zullen zeker niet nagelaten hebben de "Openbaring" ook de inwoners van Hiërapolis te laten zien.

Kuuroord

 

Hiërapolis was vroeger een beroemd kuuroord. Er waren heetwaterbronnen waarom heen de Romeinen hun badhuizen bouwden.

Nu is er een modern hotel om heen gebouwd.  Het hete, kalkhoudende  water dat uit het binnenste van de aarde opborrelt, verdampt voor een groot gedeelte zodra het boven de grond komt. 

 Het hete water stroomt het dal in over de  kalkstenen terrassen  maar laat het witte kalk achter.

Het stroomt verder naar het noorden en als het Laodicéa bereikt heeft is het lauw. (zie Laodicéa) Het gebied  kreeg het aanzien van een winterlandschap en vanuit de verte lijkt het of het hier gesneeuwd heeft.

 Het gebied dat nu Pamukkale heet is daarom een zeer populair toeristisch gebied. Vergeleken met  twintig jaar geleden is het landschap echter behoorlijk vervuild. De "sneeeuw" is niet zo sneeuwwit meer.

Hier in Pamukkale ligt ook de grootste antieke begraafplaats van heel Turkije. Het is een necropolis, een dodenstad.  Talloze sarcofagen, graftempels en ronde ommuurde graven liggen hier her en der verspreid. Sommige grafmonumenten zijn huizen hoog.

De meeste sarcofagen zijn opengebroken door grafplunderaars vanwege de meestal kostbare bijgaven die men de overledenen meegaf. Een twee kilometer lange  weg voert ons langs de  rijk versierde graven van kooplui, wolwassers en tapijtwevers. Ook vele vorstelijke personen kwamen in de loop der eeuwen naar Hiërapolis om genezing te vinden. bij de heetwaterbronnen. Of ze genezen zijn weten we niet, maar in ieder geval zijn zij hier begraven in de loop der eeuwen.

Contrast

Een diep contrast met deze onafzienbare dodenstad zijn de woorden van de levende Heiland  Ik ben dood gewéést en levend geworden 

 

Filippuskerk

In Hiërapolis  treffen we  ook de ruïnes aan van een achthoekige christelijke basiliek uit de vijfde eeuw.  De muren zijn grotendeels nog intact zodat je je heel goed een voorstelling kunt maken hoe de kerk er vroeger heeft uitgezien.

Het grondplan is een vierkant. Daarom heen bevonden zich de bijgebouwen zoals de doopkapel, de gastenverblijven, de woning van de voorganger , de pastorie zouden we vandaag zeggen en de magazijnen van de diakenen.

De kerk heet de Filippuskerk omdat volgens de overlevering de diaken en evangelist Filippus hier gewerkt heeft.  Filippus was de  evangelist die de "kamerling" over Jezus vertelde[6]. Lucas vertelt dat deze Filippus later naar Casesarea is vertrokken.

Deze plaats ligt aan de Middellandse Zee.  Het is wel zeker dat  Filippus daarna per schip naar Klein-Azië is gevaren waar hij zich vestigde in Hiërapolis, waar we nu nog de fraaie ruïnes  van de Filippuskerk  kunnen bezoeken. Mij trof dat boven één van de poortbogen van de zeer oude Filippuskerk de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet was gemetseld. ALFA – OMEGA.

Door deze  oostelijke toegangspoort in het antieke Hiërapolis kwam je in de zogenoemde pronkstraat die omgeven was door schitterende zuilen. Hij is gebouwd door keizer Domitianus  die bekend is omdat hij de apostel Johannes naar Patmos verbande.

Papias 

Epafras heeft hier als geloofsverkondiger gewerkt, net als in Kolosse en Laodicea. 

Nauwelijks dertig jaar later werd hier Papias bisschop. Hij had de apostel Johannes nog persoonlijk gekend!!. Daarom wordt hij tot de Apostolische Vaders gerekend. Hij had tal van woorden van de HEER via de leerlingen van de apostelen opgetekend. Hij heeft zelfs een boek in vijfdelen geschreven "Uitlegging van de woorden des Heren".

Het werk bevatte een bonte verzameling van o overleveringen uit de vroegste tijd van het christendom. Wat zou het mooi geweest zijn als dit werk was bewaard gebleven.

Het werk bevat ook inlichtingen over de schrijvers van de evangelien. Passages uit zijn werk zijn overgenomen door oudchristelijke schrijvers. Papias is vooral bekend geworden als een aanhanger van het duizendjarige rijk. Maar de oude kerk heeft deze visie nooit erkend.

  

  

  

Apollotempel

Tempel van Apollo was gebouwd naast het 'plutonium' een ondergrondse grot waaruit giftige zwaveldampen omhoog stegen waardoor de priesters in trance raakten. Men nam aan dat dit de toegang was tot de onderwereld. Pluto was de god van de onderwereld.