A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hogepriest paleis (1)


Hogepriesterlijk paleis (1)

 

Dit is de kerk van de kraaiende haan  Hieronder bevinden zich de gevangenis, de geselplaats en de kerker van het hogepriesterlijk paleis, in de rotsen uitgehouwen en daarom bewaard gebleven

 

 

Gevangenis met geselplaats. De gevangene moest tussen de pilaren gaan staan. Men bond zijn handen vast via de openingen in de rotswande die je nog duidelijk kunt zien Ook zijn voeten werden vast gebonden. Hier heeft ookJezus gestaan.

 De kerker  was een diepe put onder de gevangenis waar de gevangenen met een touw on de de armen werden neer gelaten. Het was daar donker en vuil en modderachtig. Een grotere "vernedering' kun je je niet voorstellen Een pater las toen Ps 40 : 1 - 5. Een zeer toepasselijke psalm op die vreselijke plaats. Inderdaad: een bijbelse plaats

 

 

De hogepriester met de efod, de twaaledelstenen die de 12 stammen israel voorstelden. D  e hogepriester droeg heel het volk op zijn hart

 

 Jezus voor Kajafas

 

 

 Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden Hem weg naar Kajafas, de hogepriester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren.(Matt.26: 57)  

De berg Sion was de wijk van de elite. Die wilde een mooi uitzicht in de Bovenstad!! Het hoogteverschil van de hof van Getsemane naar het paleis van de hogepriester was heel groot. Onder de huidige Kerk van de kraaiende haan bevond zich paleis hogelpriester

   U treft op onze site vier bestanden aan over het hogepriesterlijk paleis.

Het eerste bestand geeft topografische informatie, die gedeeltelijk ook al te vinden is onder Jeruzalem / Kajafas.  Dit is dus nummer 1. Ik  ben blij dat ik indertijd foto’s genomen heb  van de geselplaats in de gevangenis en de kerker onder die gevangenis. Ik ben nergens  meer daarvan foto’s  tegen gekomen. U soms wel? Bij Google zag ik weer mijn eigen foto’s .

Vermoedelijk is de kerker niet meer open voor toeristen. In het  tweede en in het derde  bestand  van het Hogepriesterlijk paleis wil ik wat opmerken  over wat Jezus gezegd heeft in het hogepriesterlijk paleis: respectievelijk over hoe  Jezus reageerde op de vragen van Kajafas. In bestand 3 over de woorden “Ik ben”. In het Hogepriesterlijk paleis no 4 willen we een eind oplopen met Petrus naar de voorhof van het paleis, waar we ook het dienstmeisje zullen ontmoeten die Petrus direct herkende aan zijn Galilese tongval. 

 

 De trappenstraat op

Om  de ruïnes van het hogepriesterlijke paleis van Kajafas te bezoeken, gaan we naar de zogenoemde “Kerk van de kraaiende haan”. 'Het is een hele klim  naar boven. Het is de Sionsheuvel.

 

Naar boven over deze trappenstraat waarop Jezus ook gelopen heeft toen Hij - omringd door priesters en tempelpolitie -naar het hogepriesterlijke paleis werd gebracht .Enkele jaren geleden heeft men deze trappenstraat blootgelegd. Dit is authentiek!

 

Naar beneden naar de Siloamvijvers

Ook de Siloamvijver heeft men opgegraven. Het water werd gebruikt bij de rituele reinigingen. Op het Loofhuttenfeest schepte de priester water uit deze vijver en bracht het water als plengoffer naar de tempel

Ook de blindgeborene moest zich wassen in dit water. Joh. 9:7.De diepe symbolische betekenis was dat de blinde pas echt goed kon zien als hij wedergeboren en gereinigd was.

Het water van Siloam - ook symbolisch! - was levend water, want het kwam rechtstreeks uit de Gihonbron.

Stromend water is symbool van de Heilige Geest. Geen stilstaand troebel water, maar levend water. Zie Loofhuttenfeest en Gihonbron De Jebusieten kenden deze bron al

Jezus voor Pontius Pilatus.

De Joden konden wel iemand stenigen, maar iemand kruisigen was het privilege van de Romeinse overheid.Pilatus moest trouwens zijn fiat geven.

Deze stadhouder laat Jezus geselen en toont Hem daarna aan het volk om zijn medelijden op te wekken: Ecce hmo= zie de mens.

 

Weer naar de hogepriester

Maar nu gaan we eerst  via de zeer oude trappenstraat naar het paleis van de hogepriester op de Sionsheuvel. Even wennen aan de ligging. Die ligt namelijk – net als de oude Davidstad op de Ofelheuvel -  even buiten de muren van Soleiman in het zuiden van Jeruzalem. Er is een kerk boven die ruïnes gebouwd.Deze kerk bevindt zich - zoals ik al zei - in het oude Jeruzalem boven  de ruïnes van het paleis van de hogepriester Kajafas. De naam van de kerk herinnert ons  aan de plek waar Petrus Jezus verloochende.

 Ga mee Petrus, zei Johannes

 In Hogepriesterlijk paleis no 4 lopen we met Petrus mee, even nadat Petrus door Johannes was gevraagd mee te komen. Tenminste dat vermoeden we, want die ‘bekende van de hogepriester, kan niemand anders geweest zijn dan Johannes  (Joh. 17:15).  Met zijn vader en broers zal hij een bekende visleverancier voor  de hogepriester zijn geweest. Het dienstertje bij het open vuur herkende Petrus (hij had een Galilees accent) en zei "Jij hoorde toch ook bij die Jezus?" Petrus antwoordde toen"Ik ken die mens niet over wie jij het hebt." (Marc. 14:71)Een zogenoemde trappenstraat, die men in de jaren zestig heeft ontdekt en blootgelegd, voert de toerist van het badwater Siloam omhoog naar de berg Sion, waar het paleis van de hogepriester heeft gestaan. We weten zeker dat Jezus ook hier gelopen heeft. Deze weg is Jezus gegaan toen Hij na zijn arrestatie in Getsémané naar het hogepriesterlijk paleis is gebracht.

Waar Avondmaal?

 

Als de avondmaalszaal ook in deze omgeving heeft gelegen -  wat mogelijk is-  is Jezus ook langs deze trappenstraat naar beneden,  naar Gethsémané gegaan. Het is echter ook mogelijk dat het Laatste Avondmaal gevierd is in de ruime woning van Maria de moeder van Marcus. Zij stelde haar huis ook beschikbaar voor de apostelen na Jezus’ opstanding.Geboeid tussen een cohort Romeinse soldaten besteeg Jezus ooit  deze trappenstraat. Deze loopt vrij steil omhoog. Aan het einde van deze trappenstraat zou Jezus verhoord worden door de hogepriester. In Marcus 14:53 lezen we  "En zij leiden Jezus weg naar de hogepriester. . . . "We horen nog de zwaarden kletteren tegen de stenen van de trap. Moeizaam beweegt de Heiland zich voort.  Daar is Hij al bij de poort van het paleis.  De gleuven in de rotsbodem waar de poort zich bevonden heeft, en waarin de zware deuren werden geschoven, zijn nog duidelijk te zien.