A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemelse vreugde op aarde


 

 

Hemelse vreugde op  aarde Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave, en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, wie het weldadige woord van God ontvangen heeft en de de kracht van de komende wereld ervaren heeft, .... Hebr. 6:4

  

“Dat zijn supergelovigen”  ben je geneigd te zeggen.

.

Zulke mensen bestaan dus in een wereld waarin massaal getwijfeld wordt aan het bestaan van God. Ze zijn beschenen door Gods licht, hebben de kracht van de komende wereld ervaren en hebben deel aan de heilige Geest.

 

Niet-twijfelaars verdacht

 

Maar wie  vandaag niet twijfelt is bij voorbaat verdacht. Geloofsverzekerdheid wordt vandaag fundamentalisme genoemd. De correctie op mijn computer geeft aan dat dit woord fout is. Het moet volgens de corrector gbeloofsverdeeldheid zijn. Zekerheid  behoort bij de tijd van het spinnewiel en de hoepelrok. Uitroeptekens  zijn onverdraagzaam. Vraagtekens hebben de uitroeptekens vervangen. De schrijver aan de Hebreeën denkt daar totaal anders over. Hij heeft geen zweem van twijfel.

 

Van buiten af

 

In bovengenoemde tekst worden allemaal uitdrukkingen genoemd die aangeven dat iets van buiten komt. Het lijkt er echter op dat het gaat om een gelovige met een uitzonderlijk sterk geloof. Het lijkt er op dat het gaat om mensen die door veel inspanning een bijzondere geestelijke prestatie hebben geleverd.   Mensen die vroeger beslist heilig verklaard zouden worden.Dat is toch wel een bijzondere hemelse ervaring die nagestreefd moet worden. Zo denken de mensen die religie zien als een plichtenleer. Die zijn er heus niet alleen bij de islam, maar ook in het christendom.

  

Genade

 

Die vreugde is gratis. Je krijgt ze cadeau. Het is genade.

In de tweede plaats blijkt, dat dergelijke hemelse ervaringen vaak ontvangen worden onder de meest beroerde en bizarre omstandigheden. Stefanus zag terwijl hij gestenigd wrerd, de hemel geopend en Paulus en Silas zongen in de gevangenis met de voeten in het blok, uitbundig het ene lied na het andere. Hemelse vreugdevolle ervaringen komen dus wel voor op aarde, maar het schijnen uitzonderingen te zijn.Wat is nu de aard van deze ervaringen?

 

God ontmoeten

 

De psalmdichter zingt in Ps 84:1 ”Wat zou mijnhart nog liever wensen dan dat het jujchend u ontmoet die leven zijt en leven doet? Iemand ontmoeten is nog daar aan toe, maar iemand juichend ontmoeten is toch het toppunt van vreugde.

De ontmoeting met God is de meest vreugdevolle ervaring van de gelovige. Dat gebeurt in de samenkomst van de gelovigen en dat vindt plaats aan het einde van het leven van de christen. Het zijn Pniëlervaringen.Zie Pniel.Ook de tienduizenden jongeren op de Pinksterconferentie in Biddinghuizen willen daar graag over praten.Waarom PingPong en WK uitvoerig op TV maar      die christelijke confverentie niet??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w