A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heilige Familie


 

Sta op, nweem het kind en zijn moeder  en vlucht naar Egypte.....  wan t Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te  brengen (Matt. 2:13)

 

Als Jozef met Maria en Jezus weer tergukeren gaan zij wopen   in Nazaret mdat de zoon van Herdodes ook een xzeer slechte naam had in Judea Daar begin Jozef eentimmermansbedrifje, zoals een b eroemd schilderij ons wil laten zien. Ziet u ook Maria en Jezus?

 

 

Weet u dat Jezus ook enige tijd in Egypte geweest is? Nee,niet als volwassene, maar als baby met Jozef en Maria op de vlucht voor Herodes. Vermoedelijk zullen ze met een ezel deze reis gemaakt hebben.Met z’n rieën  reisden ze waarschijnlijk langs de weg der Filistijnen langs de zee.Dat was in ieder geval de kortste route.

Koning Heerodes stelde alles in het werk om Jezus om te brengen.We kunnen ons dit wel voorstellen want hij was ziekelijk jkaloers op iedereen van wie hij meende dat  die hem naar de trooon zou kunnen staan. Hij voelde zich van alle kanten bedreigd, ook door zijn familie. De christenen vertellen dat de

‘heilige familie’ na hun aankomst bij de Nijl op de boot gestapt is.Het geld dat ze daarvoor nodig hadden zouden ze van de drie wijze mannen de ‘wijzen uit het oosten’ gekregen hebben.

 Egyptische aandacht

DeEgyptisdche minister van toerisme heeft dit Bijbelverhaal weer opgerakeld.Er worden vooral twee plaatsen genoemd waar de ‘heilige familie’   zou hebben vertoefd. En nu  wil hij zo graag het toerisme van christenen naar deze plaatsen stimuleren. Frankrijk heeft zijn pelgrimsplaats Lourdes met miljoenen bezoekers, maar wij hebben veel meer. Jezus is hier zelf geweest.Dat schreef hij onlangs.

     

Twee jaar

  Jezus zal 2 jaar geweest zijn toen Hij naar Egypte moest vluchtenHoe’n vreselijk mens Herodes de Grote geweest is, kunt u llezen bij  het bestand Judea Post 4.v Chr, die de dood van Herodes vermeldt. Daar vindt u ook een lijstje van de vele slachtoffers van deze moorddadige man   

OpperEggypte

De kerk van de H.  Maagd in het Dir al-Muharraq klooster in Opper-Egypte herinnert ons aan het verblijf van de Heilige Familie  Op de ene afbeelding zien we hoe onder de bescherming  van een engel van de Heer de familie door Egypte trekt.  De andere scene beeldt uit het gedeelte van de reis dat over de Nijl werd afgelegd.

 

 Uit Egype geroepen

 

 

 In Hosea 11 :  1 lezen we Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte. Dat slaat in eerste instantie op Israël.  In Mattheus 2 wordt dit woord betrokken op de Zoon van Israël Jezus Christus.  De route die het klooster in Opper-Egypte aangeeft is  niet met zekerheid bekend. De traditie vertelt ons dat dit Asiut is geweest. Zie kaartje hieronder dat ik van de nonnen kreeg. Eerst ging de tocht over land en daarna  met het schip over de Nijl. Vaststaat dat de heilige familie in Egypte gebleven is tot aan de dood van Herodes de Grote (4.v.  Chr.)

Jozef en Maria zijn niet direct na de geboorte van Jezus naar Egypte gevlucht. 

 

 Tweejarige Jezus

 

 

 

 Jezus zal ongeveer twee jaar oud zijn geweest. Pas na het bezoek van de wijzen uit het Oosten kwam Herodes ter ore dat er een nieuwe koning geboren zou zijn. Toen pas gaf hij het bevel om in de wijde omgeving de jongetjes van beneden de drie jaar de doden.(Hebr. uitdrukking is :twee jaar oud en daaronder Matt. 2:16).  De geschiedenis waarvan Luc.  2:22-38 melding maakt, lag dus al lang achter de rug.

 

 Vier sleutels

 

 

 

Er zijn vier hermeneutische sleutels om de tekst uit Hosea 11 te verklaren. De Here God heeft zijn volk uit Egypte uitgeleid.  Hij heeft ook Christus de zoon van Israël  uitgeleid en ook allen die  met Christus zijn verbonden, alle Christusgelovigen  zijn uitgeleiden.

 

 

 Geroepen

 

 

Het Griekse woord voor  kerk is ecclesia.  Wat betekent:zij die er uit geroepen is, namelijk uit de duisternis tot het Licht.  Wij zijn geroepenen. Uiteindelijk betekent die roeping ook de roeping tot de eeuwige vreugde, het land van belofte in de toekomst.