A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herodion Praalgraf


 

 

 

Mausoleum

De Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem zegt het praalgraf van koning Herodes de Grote te hebben ontdekt in het Herodion, een winterpaleis op vijftien kilometer ten zuidoosten van Jeruzalem (nov.2008)

 

 Het was al eerder ontdekt, maar nu hebben recente opgravingen de vondst bevestigd. Onderzoekers hebben kunnen vaststellen dat het mausoleum 25 meter hoog was, uit twee verdiepingen bestond en een kegelvormig dak had.

 Daar stond de sarcofaag van de koning. Bij de opgravingen vonden de archeologen ook een theater dat plaats bood aan  ongeveer 700 mensen. Herodes heeft al aan het begin van zijn carriere de exacte plek bepaald

Prof. Ehud Netzer van de Hebreeuwse universiteit gelooft dat het Herodion nooit gebouwd had kunnen worden zonder bevel van Herodes zelf. Aan het begin van zijn carrière besloot hij dat hij in een afgelegen gebied begraven wilde worden. Hij bepaalde zelf de exacte locatie van het mausoleum, dat uitzicht bood op Jeruzalem en omgeving.

Theater

Bij de opgravingen ten westen van het graf vonden archeologen een theater met zitplaatsen voor 650 tot 750 toeschouwers.

Boven de zitplaatsen bevond zich een speciale kamer voor belangrijke personen.

Deze was verfraaid met muurschilderingen in een stijl die nog niet eerder in Israël is aangetroffen.

Volgens prof. Netzer is het redelijk om aan te nemen dat de constructie van het theater verband hield met het bezoek van de Romeinse generaal en politicus Marcus Agrippa in 15 voor Christus.

Het theater en de luxueuze gastenkamer werden later vernietigd voor de uitholling van de berg.

Winterpaleis

 

Het winterpaleis had tevens een vijver, baden en tuinen. Het koninklijke complex was het grootste in zijn soort in de Romeinse wereld in die tijd en moet volgens Netzer jaarlijks honderden, mogelijk duizenden gasten getrokken hebben. Het zal nog vele jaren duren voordat het Herodion helemaal is opgegraven, als het ooit zover komt.

Netzer zegt dat het mausoleum moedwillig werd vernietigd door Joodse opstandelingen die de plek bezetten gedurende de Eerste Joodse Opstand tegen de Romeinen die ongeveer in het jaar 66 na Christus begon.

Tijdens de Tweede Joodse Opstand (132 tot 135 na Christus) werd de uitgeholde berg opnieuw bewoond. Later vestigden christelijke kluizenaars zich er ook.