A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hulehmeer


Hulehmeer 

  

Brongebied Jordaan

 

 

 

Hulehvallei  in het noorden van Galilea

 

 

 

Grot van de godheid Pan. Hier beleed Petrusa zijn geloof in de Heer. U bent de Christus de zoon van de levende GodWe bevinden ons nu in het brongebied van de Jordaan.

 

De Jordaan ontstaat uit een drietal bronrivieren ten noorden van het Hulehmeer. Die bronnen  ontspringen op de Anti-Libanon of zijn zuidelijke uitloper, de Hermon. De heuvels van de Anti-Libanon en de Hermon lopen hier vrij steil af naar de Jordaanvallei en het Hulehmeer. Je kunt hier heerlijk picknicken bij het gebruis van de vele stroomversnellingen en watervallen. Naar dit gebied gebied en deze situatie  verplaatst de dichter David ons in Psalm 42.: ” Wat buigt ge u neder  o mijn ziel.? Hoop op God! Daarom gedenk ik aan U in het land van de Jordaan en de Hermonbergen. Watervloed roept tot de watervloed. Al uw baren en golven slaan over mij heen (Ps 42:7,8) En wat ben je onrustig in mij ?. Mijn ziel buigt zich neer in mij  

Broedgebied vissen

 in het noorden van Galilea was een uitstekend broedgebied voor vissen. Er bevonden zich veel visvijvers. Ten zuiden van dit meer lag het Hulehmoeras. Visvangst op dit meer was niet mogelijk omdat de oevers sterk begroeid waren met papyrus en vooral ook omdat er zoveel malariamuggen waren. De vissen vonden in de muggenlarven een uitstekend voedsel. Terwijl op hun beurt de vissen een prooi werden van de vele moeras-en watervogels. Een deel van de vissen stroomt met de Jordaan mee en komt terecht in het meer van Galilea, dat daardoor zeer visrijk is. De sterke stroom van de Jordaan voert veel vissen mee tot in de Dode Zee. Daar worden ze een prooi van de talrijke visetende vogels. De Jabbokrivier die in de Jordaan uitstroomt was ook een belangrijk broedgebied voor vissen.Ik vermoed dat Johannes de leerling van Jezus veel van deze vis heeft verkocht aan de bewoners van he hogepriesterlijk paleis, want hij was een kennis van de hogepriester.