A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heiligdom /Tabernakel


  

  

 In het heiligdom heb ik u gezien, uw macht en majesteit aanschouwd. Uw liefde is meer dan het leven (Ps.63:3). 

 

Het heiligdom als woonplaats van God was in de tijd van David de tebernakel. Na Salomo was het de tempel te Jeruzalem. De tabarnakel was vervoerbaar en verplaatsbaar en trok met het volk mee. de tempel natuurlijk niet. In de vervoerhare tabernakel zat natuurlijk veel symboliek: God trekrt met ons pelgrims mee in de woestijn van dit aardse leven.

 

Dat is toch sterk! Jezus heeft gezegd:’Niemand heeft ooit God gezien. Maar eeuwen eerder heeft David al gezegd::’Ik heb u gezien en uw macht en majesteit aanschouwd’. Dat was dus nog voordat de eerste tempel was gebouwd door Salomo, de zoon van David en de tweede tempel die Herodes had laten verrijzen op de tempelberg. Dit heiligdom was de tabernakel de zogenoemde ‘ontmoetingstent’. Als David deze psalm dicht, is hij op de vlucht voor Saul. Zijn leven is in gevaar. Hij moet zich verbergen met zijn mannen in een geheime grot van de bergwoestijn bij Engedi.  Het is al weer enige tijd geleden dat hij de tabernakel heeft bezocht. Toch herinnert hij zich nog haarscherp wat hij daar heeft gezien: Gods macht en majesteit en dat zijn  liefde  méér is dan het leven. Het leven is kwetsbaar en vergankelijk. Gods liefde is blijvend.

 

Gods macht en majesteit! 

 

Heeft hij die gezien in  het ruige natuurlandschap van  de Negev?  Als je de bergen in Zwitserland bezoekt en je hebt de hoge  met sneeuw bedekte toppen van de Jungfrau en de Matterhorn gezien, dan moet je toch wel onder de indruk komen van Gods macht en majesteit. Die macht is niet de macht van kracht en geweld, maar de macht van zijn onbegrijpelijke liefde. Daar wordt je stil van!

David zegt niet: in de grootse natuur of aan het firmament met de miljoenen sterren op duizelingwekkende afstand van ons verwijderd, heb, ik iets gezien van Gods macht en majesteit.

 

In de tabernakel

 

Hij zag Gods macht en majesteit terug in de tabernakel. Nu is dat altijd een armzalige tent geweest. Hoe kan hij nu  dáár Gods majesteit gezien hebben. Misschien in de macht van de liefde die de priesters uitstaalden? Ik denk het niet. De priesters zullen ook vaak ruzie  gehad hebben en met elkaar gebekvecht hebben wie het offer mocht brengen. Daar zal hij Gods macht en majesteit niet gezien hebben. Hij heeft toch wel de macht en majesteit van Gods liefde gezien, want hij zegt ook nog:’uw liefde is meer dan het leven’..

  

Gods zelfovergave in het offer

  

Waar zag hij die liefde dan? Natuurlijk in het rokende  altaar, en in de offers die gebracht werden en in de bloedspatten. Want al die offers die in de tabernakel werden gebracht, waren voor David een teken van het grote Offer, dat God zelf eens zou brengen. Zij waren een verwijzing  naar de macht en majesteit van Gods oeverloze liefde in het kruisoffer. David kon dit zien omdat God zelf zijn ogen met zijn Geest had geopend. En zijn liefde is meer dan het leven. Om dat te kunnen belijden moet je Gods heiligdom ingaan. In de tijd van David heette zo’ heiligdom een tabernakel. Een plaats waar God woont en Hij mensen wil ontmoeten. In het Nieuwe Testament lezen we: Het Woord van God is mens geworden en heeft onder onder ‘getabernakeld. Zo lezen we in de Griekse grondtekst van Joh. 1: 14 (Hij heeft onder ons gewoond).

 

Uw liefde is méér dan het leven...

 In psalm 63 wordt Gods liefde heel sterk verbonden met de macht en de majesteit van God! Wij hebben dikwijls het gevoel dat Gods macht en majesteit angstaanjagend en angstwekkend  zijn. Wij associëren die met onveiligheid.. Je kunt bang worden van die  macht. Maar juist die liefde is zó machtig en zó majesteitelijk groot en groots dat ze alle menselijk bevattingsvermogen te boven gaat. Ze is veel en veel meer dan het leven van ons nietige mensen, veel meer, dan wij mensen ons kunnen voorstellen. Ze komt uit de diepste diepten van God. Ze is majesteitelijk groot en majesteitelijk veilig.