A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hoeksteen


Dit is een hoeksteen uit de vorige eeuw, maar zo zag eer de hoeksteen van Psalm 118 er niet uit. Dat was een sluitsteen in gewelf.

De sluitsteen houdt de ribben en de stenen bij elkaar Op deze sluitsteen zien we de Christuskop

Zie ook Levende stenen

De sluitsteen zet de rijen stenen  klem

 

Ik heb vroeger nooit  begrepen wat wij in de kerk zongen uit Psalm 118:8  De steen die door de tempelbouwers veracht'lijk was een plaats ontzegd, is, tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Er is m.i.weinig  verschil tussen een sluitsteen en een hoeksteen. Ze worden niet meer gebruikt in de huidige bouwwereld. Een sluitsteen is een zorgvuldig behakte steen aangebracht in de top van een boog. Hij kan ook aangebracht zijn als de ontmoetingsplaats van enkele ribben van een gewelf.

Hoeksteen

Een hoeksteen werd ooit gebruikt om de hoekpunten van bouwwerken te verstevigen. In de Bijbel wordt met de hoeksteen meestal een sluitsteen bedoeld. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term gebruikt om aan te geven dat iets een essentieel onderdeel is dat niet gemist kan worden. Jezus  vergeleek zich met een hoeksteen. Hij verwees daarmee naar Ps 118 : 22 en 23: De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen (Marc, 12:11).
Een gekruisigde Jezus kon natuurlijk nooit de Messias zijn. In Psalm 118 gaat het waarschijnlijk om de feestelijke inwijding van de tempel van Zerubbabel. De laatste steen die toen  geplaatst werd, was de hoeksteen. Bij deze steen – steen van de hoek – zullen we ook moeten denken aan een sluitsteen, die liggend op de twee hoeken van een rij stenen, een uiterst belangrijke functie had omdat hij de stenen bij elkaar hield. De Farizeeën hadden heel goed door, dat Jezus met die bouwers hen op het oog had. Daarom wilden ze hem gevangen nemen (Marc. 12:12).

Essentieel

De term "hoeksteen" werd in de betekenis van "essentieel onderdeel" in het Nederlands taalgebied geïntroduceerd. Heel veel scholen dragen deze naam. Meestal weet men niet dat met die hoeksteen  oorspronkelijk de sluitsteen van de tempel was bedoeld. Jezus noemt zich de levende sluitsteen van de geestelijke tempel en wij worden opgeroepen ons te laten invoegen in die tempel als levende stenen (1 Petrus 2).