A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemelen


  Onze vader, die in de hemelen zijt (Matt 6:9)  

Zijn de hemelen bijbelse plaatsen? Ik geloof het niet.

In. Lucas 11 :2 ontbreekt de toevoeging ‘ in de hemelen’. Moet het ‘Onze Vader’  in het meervoud gebeden worden? Zijn er verschillende soorten hemel zoals je vier- en vijfsterrenhotels hebt.

 

 

Hemelvaart verbeeld Er zijn geen verschillende soorten hemel

 Leerlingen zijn aardlingen 

 

De leerlingen kwamen naar Jezus toe en vroegen Hem:’Leer ons bidden zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft  De NBV (Nieuwe Vijbel Vertaling) heeft enkelvoud. Het oorspronkelijke joodse coloriet is daar verloren gegaan.

Waarom niet het enkelvoud zoals de NBV?Dat is wel de taal van deze tijd, maar niet de taal van het Hebreeuws. Waarom het meervoud?

Als Jezus zegt:’Noem Hem uw vader, denkt Hij aan het beeld van de oosterse vader, de joodse vader. Die vader betekende alles voor de kinderen. Moeder was er voor de huishouding, water putten en brood bakken. Vader zorgde voor de kinderen, voedde hen op. Speelde met ze, Onderwees ze. En als  Jezus zegt:Noem hem uw vader, denkt hij aan het beeld van deze joodse vader! En dan voegt hij er vervolgens aan toe:

 Die in de hemelen zijt 

 

Waarom het meervoud? ‘In de hemelen’ is geen aanduiding van de woonplaats van God, Het geeft geen locatie  aan maar een tegenstelling: God is in de hemel en de mens is op aarde Het gaat om de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse sjamajiem. Dat is een meervoudsvorm net als Jerusjalajiem. Is het u wel eens opgevallen, dat Matteüs ook die meervoudsvorm gebruikt in de bekende uitdrukking ‘Het Koninkrijk der hemelen? ? Het koninkrijk Gods is hetzelfde als het Koninkrijk der hemelen, maar om de Godsnaam te vermijden, gebruikte het latere Jodendom liever de term ‘Koninkrijk der hemelen’.

Koninkrijk der hemelen

 

Het Koninkrijk der hemelen was de centrale inhoud van Jezus' predikingEen andere  naam is het Koninkrijk van God

De eerste naam duidt niet de locatie, maar de oorsprong aan van dit Rijk aan

Koninkrijk der hemelen wil zeggen dat dit Rijk van de Overzijde, van God komt

Dit rijk is wel op aarde

Jezus is de Koning van dit rijk

De koninkrijksprediking van Jezus stuitte op veel verzet vanwege Jezus' pretenties

De discipelen kenden de geheimenissen van het Koninkrijk van God

Jezus vertelt over dit koninkrijk in gelijkenissen

De grondwet van dit Rijk is de liefde

Wij kunnen dit rijk niet veroveren. 

We kunnen dit Rijk ontvangen

We kunnen dit Rijk binnengaan

We kunnen dit Rijk verkondigen

Hebben wij een fraudebestendig paspoort en een geldig visum voor dit rijk?

Kerk en Koninkrijk zijn twee concentrische cirkels met Jezus in het middelpunt

  

Tenslotte: bidden is praten met God.

Noem Hem uw vader.

Vaderschap is meesterschap.

In die naam liggen liefde, toewijding en zorg opgesloten.

Hij blijft de Heilige. Hij hoort bij de ‘hemelen’

Het gebed is de ademtocht der ziel. Wie niet bidt, stikt en gaat geestelijk dood..

Bidden is de mond op mondbeademing van de Heilige Geest.

Al deze gebeden zijn gericht op”Onze vader die in de hemelen zijt’.