A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemels Jeruzalem


 

In het huidige aardse Jeruzalem domineert de Rotskoepel van de moslims.
In de joodse messiasverwachting speelt het herstel van stad en tempel een grote rol.

(Zie ook Nieuw Jeruzalem!)

Op deze  luchtfoto lag de oude Davidstad (Jebusietenburcht dus) helemaal links onder, buiten de huidige muren van de stad. Het lag vlak langs de joodse en moslim begraafplaatsen. Deze laatsten zijn licht gekleurd zoals je kunt zien. De oude Davidstad lag tussen het Kedrondal en de  begraafplaatsen in. Ziet u lang de muren een weg lopen? Als u die volgt met uw ogen komt u bij de berg Sion(ook buiten de huidige Turkse muren). Daar lag het hogepriesterlijk paleis. De  plek vormt een soort puist buiten de zuidelijke muur. Hebt u het gevonden

Jeruzalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in.

 Jeruzalem 1893

We hoeven niet meer naar het huidige Israël te reizen om deze psalm te kunnen zingen.

Als Nieuw Testamentische gemeente mogen we denken aan het hemelse Jeruzalem, het Jeruzalem dat hier Boven is en ook van Boven is gekomen op aarde. Het is óók uit de hemel  neergedaald op aarde. Het is de stad Gods waar Augustinus over schreef.

Jaffapoort in Jeruzalem in 1893

Mestpoort. Door de rundermarkt buiten deze poort lag er altijd mest. Vandaar mestpoort

Daarom zal de theologie  niet haar uitgangspunt moeten nemen in de ervaring en beleving van het “hier en nu” maar in “de Andere Stad “het hemels Jeruzalem, dat gebouwd is op het fundament van profeten en apostelen.

Dat is in de eerste plaats bestemd voor de Joden, want Paulus richt zich in zijn verkondiging allereerst tot de Joden in de synagogen

De apostel stelt ook in zijn brief aan de Galaten twee Jeruzalemmen tegenover elkaar.

Het ene noemt hij ‘het tegenwoordige Jeruzalem’ en hij zegt dat het met zijn kinderen in slavernij is.(Gal 4:25,26) Het andere is ‘het hemelse Jeruzalem’ Dat is vrij en dat is onze moeder

De brief aan de Hebreeën noemt het aardse Jeruzalem niet eens meer en wijst voor het hemelse Jeruzalem alleen maar omhoog (12:22).

In de Openbaring van Johannes is sprake van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt (3:21)

Eindtijdverwachting 

Het anti-joodse element is in het Nieuwe Testament zeker aanwezig en alleen door dat te honoreren wordt het verschil duidelijk tussen de joodse godsdienst en het christendom.

Zo is er ook een enorm groot verschil tussen de christelijke en joodse eindtijdverwachting.

Het grote verschil in Messiasverwachting is wellicht dat de Joden vooral een glorierijke Messiasverwachting koesteren die niet door het kruislijden heengaat.. De christelijke messiasverwachting is gegrond op het lijden en stervan van de Heiland. Hier heb ik een foto gemaakt van de geselplaats waar Jezus met touwen werd vastgemaakt tussen de rotspilaren en op donderdagavond werd gegeseld.  De plek bevindt zich in de gevangenis onder de ruines van het hogepriesterlijk paleis op de Sionsheuvel.              

En ook tussen de christelijke en de joodse messiasverwachting.

Voor de joden is de  vraag van Johannes de Doper aan Jezus nog steeds actueel “Bent U degene die komen zou of hebben we een ander te verwachten?  Veel  Joden verwachten nog een andere messias dan Jezus.

Zij verwachten daarbij ook het herstel van de aardse tempel en het aardse Jeruzalem. Het Nieuwe Testament kent die verwachting niet. Het hemelse Jeruzalem draagt een geestelijk karakter.

Antisemitisme?

Het anti-joodse element in het N.T.  is nog geen antisemitismc!

Met de term anti-joods wordt het verschil tussen het geestelijk gedachtegoed van de joodse godsdienst en de christelijke godsdienst blootgelegd.

Het antisemitisme is een verplatting en politisering van dat verschil.

Het antisemitisme is vijandig jegens alle joden.

 Maar de anti-joodse elementen in het Nieuwe Testament beklemtonen dat we uitsluitend door de genade van Jezus Christus gered worden.

Als we het christelijk geloof tegen het jodendom laten aanschurken, komt Christus op de achtergrond.

Geestelijk verstaan!

Er komt m.i.geen herstel van het oude Jeruzalem.

De Israëltheologie  neemt dit dikwijls aan.

Maar het gaat in het N.T. uitsluitend om het gééstelijke Jeruzalem.Zo draagt ook de strijd tegen de Egyptenaren en de Edomieten een gééstelijk karakter. Israel moest niet  strijden tegen de  Egyptenaren, noch tegen de Edomieten.

Deut. 23:7 . De Edomiet zul je niet verafschuwen, want hij is uw broeder (afstammeling van Ezau) en de Egyptenaar zul je niet verafschuwen want jullie zijn vreemdelingen geweest in Egypte.

Egypte en Edom waren aartsvijanden van Israel.Toch mocht Israël deze volken niet verafschuwen.

Het gaat in de woorden van Mozes helemaal niet over een politieke stellingname, zoals in het antisemitisme.