A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Heliopolis


De farao gaf Jozef de naam Safenat-Paneach, en hij gaf hem Asnat tot vrouw. Zij was een dochter van Potifera, een priester in Heliopolis (Gen.41:45)

(Zie ook On stad van Jozef!! en Memfis en El Amarna)

Deze sfinx is het enige wat is overgebleven van de hoofdstad Memfis van het Oude Rijk van Egypte.Jozef moet deze sfinx ook vaak gezien hebben, want Heliopolis lag vlakbij Memfis de hoofdstad.Daar woonde de farao en we lezen in de bijbel dat Jozef  door heel Egypte trok. (Gen. 41:46).

De farao heeft ook hier een gestyleerde baard en op zijn voorhoofd is de kop van een cobraslang aangebracht.

Dit is de gereconstrueerde zonnetempel van Heliopolis, waaraan de schoonvader van Jozef  als priester was verbonden.  

Gaf hij orakels ? Was hij een geleerde?

In Heliopolis werd de zonnegod Re aanbeden.

 

De stad lag 35 km ten noorden Memfis, de hoofdstad van het Oude Rijk van Egypte. Van de plek Memfis heeft men nu een museum gemaakt.

Aan weerszijden van de tempel stonden twee reusachtig grote obelisken.Zie je op de top een klein piramidietje ? Dat heette een piramidion. Die obelisken waren de symbolen van de zonnecultus.Dergelijke obelisken stonden overal in de stad Heliopolis.

Beneden aan weerszijden van de trap lagen de grote sfinxen die de toegang bewaakten.Daarachter stonden beelden van de koning. Hiernaast aan de buitenzijde  zie je op de tekening nog de vierkante gaten waarin de obelisken pasten Bovenaan de trap op het plateau lagen nog twee kleinere sfinxen.

 

 Obelisken

Bij Assuan,ver naar het zuiden, werden zij uit graniet gehouwen, op schepen geladen en over de Nijl getransporteerd.Wat moet dat een enorm zware klus geweest zijn!!Voor het oprichten werd een lange bouwhelling aangelegd met langzame glooiing. Op rollen werd de obelisk hiertegen opgesleept met de basis naar voren. Aan het einde liet men vervolgens de obelisk omlaag dompen, waarbij de basis op een van te voren aangelegd voetstuk terecht kwam.

Hier lopen we op de zogenoemde ‘onvoltooide obelisk’ in de marmergroeven van Assuan.Hij is hier blijven liggen omdat er onverwacht een grote scheur in  was ontstaan.

 

Dit is de hoofdstraat van Assuan waar mijn  vrouw na het bezoeken van de onvoltooide obelisk  ging winkelen.

Dit is een beeld van de zogenoemde ketterfarao Echnaton (Amenhotep IV) die radicaal brak met de traditionele godsdienst. Hij keerde weer terug tot de verering van de zonneschijf en de religie van Heliopolis. Niet de naam Amon kwam in zijn naam voor zoals bv Toetanchamon, maar Aton

Van het Oude Rijk af is Heliopolis een der belangrijkste godsdientige centra van Egypte geweest.

Daaraan heeft de cultus van Amon, de staatsgod van het Nieuwe Rijk, geen afbreuk kunnen doen.

Ook toen kwam Heliopolis op de tweede plaats na Thebe (zie daar), de stad van Amon.

Om zijn gezag   te handhaven heeft Amon onder de naam van Amon-Re zich met het aureool van de zonnegod moeten sieren.Veel hymnen ter ere van Amon zijn praktische zonnehymnen naar het model van Heliopolis.