A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Haran Bruidswerving Rebekka


Bruidswerving  Rebekka 

 .jpg'>

Hier zou Rebekka de kudde gedrenkt hebben en  de dienaar van Abraham ontmoet hebben.

Centrum van Haran

Aziaten

 

In een Egyptisch graf troffen we deze indrukwekkende schildering aan.Het zijn Hebreeers die zaken kwamen doen in Egypte Ik vind het  heel verrassend dat deze mensen uit de tijd van Abraham kwamen (18e eeuw voor Chr,) en dat de kleuren zo goed bewaard zijn gebleven!! Zo ging de dienaar van Abraham ook naar Haran.


 

Herder zoekt  vrouw

Abraham laat voor zijn zoon Isaäk een  vrouw zoeken onder zijn familie. Zijn nageslacht moet een volk apart blijven.Isaäk mag niet trouwen met den meisje uit de Kanaänieten. Abraham stuurt daarom zijn dienaar naar Aram-Naharaim ( Mesopotamië).Ze komen na enkele weken aan in Haran, de stad van Nahor. Met tien kamelen,die beladen zijn met rijke geschenken. Zo lezen we tenminste in Geensis 24.

 

Toen nog geen kamelen

 

Nu is er een probleempje. In de tijd van Abraham waren er nog geen kamelen in gebruik. Anders was hij wel dwars door de Arabische woestijn gegtrokken;  dat was de kortste weg naar Kanaän. In de woestijn konden geen ezels leven, wel kamelen.Ze moeten nu wel door de rivierbedding reizen zonder kamelen.Ze trekken daarom met hun ezels nu via het dal van  de Eufraat naar Haran..Zie kaartje. Daar staat het heel duidelijk op.

 

Twee keer emigratie

 

Velen nemen aan dat eerst een grote familie onder ledingvan een zekere Terah naar Haran is gereisd om geschikte eidegrond te vinden en dat later een tweede emigratie heeft plaats gevonden vanuit Haran onder leiding van dezelfde Terah. In Haran wordt Abraham namelijk door God  geroepen.Hij kwam oorspronkelijk uit Ur waar de maangod Sin werd vereerd.

 

Geschiedenis  aartsvaders

 

Genesis 24 is een goed voor beeld hoe de geschiedenis van de aartsvaders is ontstaan: als mondelinge vertellingen hadden die verhalen al een functie in de gemeenschap waarin zij ontstaan zijn. Ze werden verder verteld en gingen dan een eigen bestaan leiden.Zo ontstonden enkele  varianten, maar dat doet  niets af van de betrouwbaarheid van het verhaal. De schrijvers zullen dan ook in het  verhaal de kamelen hebben ingevoerd.Die waren hun toen wel bekend door de grote karavanen die ook Israël doorkruisten. Ze vulden het verhaal in vanuit hun eigen situatie.Zo gaat het immers ook vandaag nog bij het door vertellen van een bericht.

 

Bij de bron

 

In Haran wees de gids mij de plek aan waar de dienaar van Abraham Rebekka ontmoette. Dat zegt de treaditie.Het is mogelijk dat deze bron authentiek is.Net zo als de Jakobsbron bij Sichem.Een bron kan heel oud zijn.

Het gezelschap komt  bij die bron waar enkele meisjes en vrouwen water gaan scheppen. Het wordt al donker. Het is tegen de avond.Een van die meisjes is de kleindochter van Nahor ,Abrahams broer.

Opdracht vervuld

 

Rebekka loopt nu vlug naar huis om daar te vertellen dat ze een gast heeft ontmoet bij de bron. Hij is gekomen met een missie.De scène bij de bron verplaatst zich nu naar het tafereeltje  in de woning van Nachor. Blijkbaar is hij overleden, want zijn zoon Laban, de broer van Rebekka,  is nu de gastheer. Hier voert de dienaar van Abraham zijn opdracht uit. Pas daarna wil hij van de gastmaaltijd gebruik maken. De vader em de moeder van Rebekka, Betuel en Milka komen niet meer ter sprake. Laban zal ook namens  Betuel gesproken hebben. Woonde Rebekka en haar broer Laban bij hun grootvader in? Duidelijk is dat God,dat JHWH een heel nieuw begin maakt  met de mensheid via Abraham, Isaäk  en Jakob en dat de bruidswerving van Rebekka daarin een essentiële rol vervult.