A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hammurabi codex


 

 Koning offert

Koning Hammurabi brengt de zonnegod een offer. Nebukadnezar die 1200 jaar(!!) later leefde zag koning Hammurabi als zijn ideaalbeeld en als zijn voorbeeld.

De Codex Hammurabi die hier wordt afgebeeld is gespaard gebleven op een meer dan twee meter hoge stèle van zwarte dioriet, die de koning zelf afbeeldt terwijl hij de wet ontvangt van Shamash, de Babylonische god van de rechtvaardigheid.

 Codex

 

De Codex Hammurabi geeft ons een ongelooflijk goed inzicht in de civielrechtelijke wetten en gebruiken van de wereld in de oudheid.

Deze Hammurabi was koning van Oud-Babylonië en hij is vooral bekend geworden door het oudste gevonden wetboek van Mesopotamië, de zogenoemde codex Hammurabi.

 Deze codex wordt wel eens vergeleken met de Mozaïsche wetgeving.

Bakermat beschaving

In ieder geval wordt deze codex gezien als de bakermat van onze beschaving.

Ik vind het heel verrassend, dat er in deze codex zoveel regels en wetten zijn opgenomen en ook strafmaatregelen genoemd worden bij overtreding van deze regels en wetten.

Je vindt er regels in over het huwelijksrecht, het erfrecht,en regels voor de omgang met slaven enz. enz.

 Deze beroemde codex was ingebeiteld in hard en zwart dioriet.

Ze konden daarom ook niet meer veranderd worden!! 

 Op deze stèle van 1780 v. Christus zie je hoe Hammurabi knielt voor de zonnegod Sjamash!

 

Was Hammurabi dezelfde als Amrafel de koning van Sinear? (Gen. 14:1) Nee, Ze zijn niet identiek want Amrafel leefde in de tijd van Abraham, 3 eeuwen later dan Hammurabi.

Dit zijn we te weten gekomen uit de zogenoemde Mari-brieven. Met Sinear wordt wel Babylonië bedoeld. Sinear is het land tussen de Eufraat en de Tigris.

De Codex Hammurabi is ongelooflijk belangrijk omdat dit één van de oudste verzamelingen wetten is die tot op heden door archeologen zijn ontdekt.

Deze dateert uit de 18e eeuw vóór Christus. Hammurabi was de Babylonische koning die de Sumerische dynastie van Isin veroverde en daarmee een eind maakte aan de eeuwenlange Sumerische heerschappij in Mesopotamië. (zie Sumer). Zijn eigen dynastie stortte na zijn dood eveneens in, maar de wettelijke code die hij instelde bleef bewaard.

 

Hammurabi en Mozes

De Codex Hammurabi is vooral interessant voor Bijbelse archeologen vanwege de overeenkomsten met de Mozaïsche Wet. Onder de voorbeelden waarin deze wetten overeenkomen is het befaamde "oog om oog" principe.

Sommige schriftgeleerden speculeren hierdoor dat Mozes, die ongeveer drie eeuwen na Hammurabi leefde, zijn wet aan de Babylonische monarch had ontleend.

 Maar het is inmiddels aangetoond dat dit standpunt onjuist is.

De overeenkomsten zijn beperkt en vaak oppervlakkig.

In de Mozaïsche Wet is het "oog om oog" principe bijvoorbeeld universeel. In de Wet van Hammurabi wordt het "oog om oog" principe" alleen toegepast als beide partijen dezelfde status genieten (bijvoorbeeld allebei uit dezelfde sociale klasse).

;