A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hogepriest paleis (4)


 

 Hogepriesterlijk paleis  (4) 

 

Dit is het laatste bestand over het hogepriesterlijk paleis op de Sionsheuvel.We volgen nu Simon Petrus.

Met hem lopen we nu via de trappenstraat naar het hogepriesterlijk paleis op de Sionsheuvel Petrus loopt nu wel erg langzaam. Hij houdt afstand met het arrestatie team van de hogepriester.

 

Zo juist hebben we nog de woning van Simon Petrus bezocht. Volgens de Franciskaanse archeologen die hier jaren lang opgravingenhebben verricht, stond die woning naast de synagoge. Zij vermoeden dat Jezus aanvankelijk gelogeerd heeft in deze woning van Petrus Ze hebben daar ook hun argumenten voor.

Waarschijnlijk was  Jezus in het begin te gast in het huis van Petrus. Dat huis stond vermoedelijk naast de synagoge

Ziet u op dit kaartje  de Bovenstad? Daar lagen de villa's en de paleizen, o.a. van Herodes (Jezus voor Pilatus) en van de Hogepriester (Jezus voor Kajafas) Tussen de Bovenstad en de Benedenstad lag een diep dal. Het Kaasmakersdal. In de Benedenstad woonden eenvoudige burgers. Rechts van dit dal ligt de Stad Davids, oorspronkelijk de Jebusburcht op de Ofelheuvel, ik heb die heuvel aangesrtreept met horizontale lijntjes. De Ofelheuvel was oorspronkelijk de berg Sion, maar later kreeg de plaats van het hogelpriesterlijk paleis die naam.U moet zich wel voorstellen dat zowel de Ofelheuvel en de plek van de paleizen binnende muren van Jeruzalem lagen. Dit is nu niet meer het geval In de tijd van Salomo schoof het centrum van de stad naar het noorden.

 

Petrus' berouw. Zijn berouw is van een verpletterende eenzaamheid -Middeleeuws kunstwerk

 En Petrus volgde op een afstand (Lucas 22: 27) 

Petrus was altijd haantje de voorste.Hij moest altijd alles zelf uitzoeken Een paar dagen geleden weigerde hij nog dat Jezus hem de voeten waste. In het stoffige landschap was er altijd in de woningen van de gegoede burgers een slaaf aanwezig die de voeten van de gasten reinigde van het stof. Jezus neemt de rol van slaaf op zich, maar Petrus zei toen nog; U zult mjn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Maar na de arrestatie van Jezus is hij niet meer haantje de voorstel. Hij volgt Jezus op een afstand.

 

 

Arrestatie team

 Als Jezus door het arrestatieteam van de tempelpolitie  in Gethsemané gevangen genomen is, wordt hij afgevoerd naar het paleis van de hogepriester op de oude Sionsheuvel. Het is wel een heel bont gezelschap, dat zich langs de trappenstraat in Jeruzalem langzaam voortbeweegt in de richting van de rechtszaal van het Sanhedrin, die zich in het hogepriesterlijk paleis bevindt.Het is pikdonker. In het duister van de nacht kun je geen hand voor ogen zien en geen  gezicht onderscheiden.Ook de arrestant Jezus van Nazaret is onherkenbaar in het duister.Kijk, daar komt de stoet! Spookachtig  flikkeren de brandende toortsen in het donker. De weerschijn van de hoog opgehouden fakkels verlichten het trieste gezelschap en laten de helmen  van de Romeinse soldaten oplichten. Het gekletter van de zwaarden en het geschreeuw van de soldaten kun je nu al duidelijk horen. Af en toe hoor je de luide bevelen  van de commandant.Steil omhoog gaat het via de nauwe trappenstraat naar het justitiegebouw in het paleis van Kajafas. Het is een vermoeiende klim vanaf het Kedrondal aan de voet van de Olijfberg.In het licht van de fakkels  zien we heel achter aan een eenzame figuur lopen.Tussen hem en het overvalcommando bevindt zich een grote afstand. Als we dichterbij komen zien we wie het is. Het is Petrus.. 

En Petrus volgde op afstand

  Petrus  sluit zich niet aan. Hij houdt afstand. Maar toch volgt hij de stoet.Wij zijn net als Petrus. We zijn nog niet los van het evangelie, niet los van Jezus, maar wij volgen Hem van verre,  op een afstand. Het gaat over jouw twijfel en jouw vragen. Is Jezus Christus wel onze Verlosser?  Is het christelijk geloof niet een grote illusie? Hebben we ons niet mooi voor de gek laten houden door een slimme jood  en zijn goedgelovige volgelingen? Hoe zal dit aflopen?We zijn net als Petrus erg nieuwsgierig, en we volgen Jezus op een afstand..Met een zekere reserve.Hoe zal dat aflopen?Kijk, daar heeft het gezelschap de zware ijzeren poort van het hogepriesterlijk paleis bereikt. In de rotsbodem kun je  zelfs vandaag nog de diepe gleuven zien, waarlangs eeuwen lang de zware poortdeuren zijn heen geschoven.

 

 Korban

Daar- vlak bij de poort -  zie je nog enkele inscripties die aangebracht zijn voor het brengen van de offergaven. Achter de “Kerk van de kraaiende haan” die over de ruïne van het .paleis is heen gebouwd – bevindt zich een keursteen waarop ik de Hebreeuwse woorden lees: Le aschem hua Korban Dit is een offergave voor de offerkistVan het hogepriesterlijk paleis is   nog slechts een ruïne over. Boven die puinhoop  hebben  de eerste christenen een kerk gebouwd: die ze noemden  de kerk van de kraaiende haan..Kijk daar gaat arrestant Jezus door de geopende poort. Petrus ziet heel goed hoe zijn bebloede hoofd oplicht in het licht van de toorts van de commandant. Wat ziet de Meester bleek!Petrus is er helemaal kapot van. Ja, nu is hij niet meer haantje de voorste.Hij komt nu helemaal achteraan. ‘En Petrus volgde van verre,  vermeldt Lucas. Petrus volgt Jezus op een afstand. Die opmerking komen we bij alle evangelisten tegen.Waarom volgt Petrus Jezus op een afstand? Wat denken jullie? Denkt u dat ie bang was.? Nou daar was wel reden voor..Als de soldaten hem gezien hadden, hadden ze hem misschien ook gepakt.Daarom houdt Petrus zich gedeisd. Hij zorgt dat ie niet gezien wordt. Petrus volgt de groep op een afstand.

 

 Petrus geen lafaard

Nee Petrus was geen lafaard.In Gethsemané bij de arrestatie van Jezus had hij nog naar zijn zwaard gegrepen. Hij sloeg er direct op los.En in de Paaszaal had hij nog geroepen: Al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Nee Petrus was geen mietje of  een lafbek . Waarom volgde Petrus Jezus op een afstand ?Ik denk dat hij zich geërgerd heeft aan het optreden van zijn Meester. Hij kon het niet verkroppen dat Hij zich zo maar liet arresteren.Hij  nam aanstoot aan zijn gedrag.

 

De wereld op z’n kop 

 

Hier staat toch de wereld op z’n kop? Jezus voor Kajafas! Dat is toch de enige, eeuwige, echte hogepriester voor een man die van dat hoge ambt slechts een afschaduwing, een voorloper was.Moet Jezus nu terecht staan voor Kajafas ?Moet de Messias nu gevonnist worden door het Sanhedrin  ? Dat kan toch nooit?!Petrus heeft wellicht gedacht: als Jezus de Messias is, de Koning van het Koninkrijk van God dat Hij verkondigd heeft, dan zou Hij op de rechterstoel van Kajafas moeten zitten. Dan zou Hij die hele kliek schijnheilige leden van de Hoge Raad het oordeel moeten aanzeggen. Dan zou Hij die bende soldaten met vuur uit de hemel moeten verteren. Hij had moeten roepen Jullie moeten je schamen dat je de Zoon van God de Zoon des mensen gevangen hebt genomen  en gaat vonnissen.Maar hier is het precies andersom. Hier gaan zij Hem veroordelen als godslasteraar, tempelontheiliger en volksverleider. Dat is de wereld op zijn kop.

 

Waaromvragen

 

Als Jezus werkelijk de Messias is, waarom heeft Hij dan niet ingegrepen in Gethsemané ?Dat zijn de hete vragen die Petrus bezighouden.En daarom volgt Petrus Jezus op een afstand.  En Petrus volgde van verre.  Die vragen van Petrus zijn ook onze vragen. Als Jezus werkelijk de Messias is, waarom heeft Hij dan niet ingegrepen toen het water tot de lippen steeg, waarom heeft Hij het uitroeien van de joden niet voorkomen, de overstromingen in Afrika niet belet en laat Hij die verschrikkelijke aardbevingen toe ? Waarom laat hij toe dat de één straatarm is en de ander stinkend rijk ?Waarom laat hij toe dat een crimineel 100 jaar wordt en een kind verongelukt?Bovenal ergeren wij ons aan de weg die Jezus ons wijst.Dat is niet de weg die wij zoeken, de weg naar succes, en eer en macht en rijkdom, maar de weg van de minste willen zijn, de weg van zelfverloochening.Als we ons ergeren aan Jezus, zien we aan Petrus waar dat op uit kan lopen.

Verloochening 

 Hij is begonnen zich te ergeren áán Jezus. Hij is geëindigd met het verloochenen ván Jezus.Petrus volgt de stoet soldaten op grote afstand. Eindelijk komen ze op de binnenplaats van het paleis aan. Die binnenplaats  was vierkant en helemaal open  naar boven. Op de 1e verdieping was om die binnenplaats heen een balustrade gebouwd. Vanuit de rechtszaal kon je over die balustrade naar beneden kijken. Daar gaat  de kleumende Petrus zitten. Zich warmend bij het haardvuurBij het licht van de fakkels herkent een dienstmeisje hem. He, ik ken jou. Jij hoort ook bij het gezelschap van die Jezus?Jij hebt ook een Gallilees accent.Petrus schudt zijn hoofd heftig heen en weer. Ik heb niets met Hem te maken. Ik ken die Jezus niet.Op datzelfde moment kijkt Jezus over de balustrade naar beneden. Hij ziet Petrus staan. Hij kijkt hem aan en Petrus kijkt Jezus aan Buiten kraait ergens een haanOnze ergernis aan Jezus kan uitlopen op een verloochening van Jezus. 

 

Afstandelijk

 

De kerk in West-Europa verkeert in een grote crisis. Een ernstige malaise heeft het christelijk leven aangetast.Vele willen Jezus nog wel volgen, want je kunt je toch niet zomaar ontrekken aan een cultuur die  doortrokken is geweest van het christelijk geloof. We volgen Hem nog wel, maar van verre, op een afstand. Het moet niets kosten.Het is juist deze afstandelijkheid die het geestelijk leven bedreigt.We zijn toeschouwers geworden. Het  christelijk geloof is van zelfsprekend  geworden. Het hoort nu eenmaal bij onze cultuur.Het christendom van West-Europa is grotendeels een cultuurchristendom geworden. Hoe anders is het  in andere werelddelen. In Kenia gaan  meer mensen naar de kerk  dan in Nederland, en in China komen elk jaar  miljoenen Chinezen  tot geloof in Christus  In de USA  en Zuid-Amerika is de betrokkenheid bij de kerk veel groter dan bij ons.Velen noemen  zich wel christen, maar hebben geen levende band met Jezus Christus.. Bij de optocht van de pelgrims door alle eeuwen heen  zijn velen geen echte deelnemers, maar toeschouwers geworden. .In het cultuurchristendom gaat het er om traditionele normen en waarden van christelijk geloof door te geven en te bewaren voor verloedering. Het geloof  zelf is echter vaak een vernislaag geworden die alleen de buitenkant betreft.Het gaat echter om een persoonlijk geloof en een persoonlijke binding met de levende Heer. Jezus’ voorbede Petrus   heeft Jezus op een afstand gevolgd. Toch is het met hem goed afgelopen. Petrus heeft Jezus verloochend,

 

 Jezus'voorbede

Jezus heeft voor hem gebeden. Simon, Simon de Satan heeft geprobeerd jou te ziften als de tarwe maar Ik heb voor jouw gebeden dat je geloof er niet onder doorgaat De gelovige voelt zich als een vlieg aan het plafond. Hij loopt ondersteboven hij heeft de grond als een diepe afgrond onder zich, maar van boven wordt ie vastgehouden.We worden net als Petrus aangevochten door twijfel en onzekerheid, we volgen de Heer op grote afstand en vaak zijn we Hem helemaal uit het oog verloren.Toch zijn we niet moedeloos, want van Boven worden we vastgehouden.  .