A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Herodianen


Herodianen (Marcus 3 :1 -6)

Grafheuvel van Herodes bij Betlehem

 

U hebt een foto geplaatst van het graf van koning Herodes, het zogenoemde Herodion. Maar wie zijn toch de Herodianen in de Bijbel?

Herodes de Grote. De Herodianen waren onder de indruk van de capaciteiten van Herodes.

Wie waren ze?

Wie zijn toch de Herodianen? De Herodianen zijn de partijgangers van het huis van Herodes. Ze zijn een politieke en geen religieuze partij. De Herodianen verbonden zich met de Farizeeën om Jezus uit de weg te ruimen. Zij zullen ook Joden geweest zijn.Het gaat in Marcus 3 over een genezingswonder voor het forum van hen die een aanklacht op Jezus voorbereiden. Farizeeën  willen Hem doden. Dat blijkt uit vers 6. Direct na de genezing van de  man met de verschrompelde hand verlaten de Farizeeën de synagoge en overleggen met de Herodianen hoe ze Jezus uit de weg kunnen ruimen

  

 

Interieur van een van zijn paleizen in de grafheuvel. Herodes had er ook een zwembad zo groot als een voetbalveld!! 

  

Opgegraven Romeinse baden in de grafheuvel

Kijken en zien

 Er is groot verschil tussen kijken en zien. Farizeeën keken wel. Ze hielden Jezus scherp in de gaten of hij op de sabbat iemand zou genezen.Op de sabbat mocht je niet werken. Ze keken wel kritisch en vijandig naar Jezus, maar ze zagen de man met de verlamde hand niet. Hij werd door hen niet gezien. Jezus kijkt anders. Leven is gezien worden. Het mooiste is natuurlijk dat je gezien wordt op de TV. Dan ben je pas iemand. Echt leven is aandacht krijgen. Als niemand jou in de gaten heeft, leef je eigenlijk niet echt. Jezus ziet hem wel. Hij wil dat hij ook gezien wordt en daarom zegt Jezus:”Kom in het midden staan”. Iedereen ziet hem nu. En dan spreekt Jezus die merkwaardige woorden:Wat mag men op de sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Dat is toch overdreven, nietwaar.?De man had alleen maar een verlamde hand. Het is toch geen zaak van leven of dood? De Farizeeën zwijgen. Jezus kijkt dwars door hen heen en hij heeft drommels goed in de gaten, dat ze hem uit de weg willen ruimen. Hij  is een ziener. Dat had Jezus goed gezien, want direct daarna verlaten ze de synagoge om met de Herodianen te overleggen hoe ze Jezus uit de weg kunnen ruimen. Daarom kijkt Jezus hen boos aan. Jezus wordt vreselijk boos omdat Hij door heeft dat ze hem willen ombrengen. Jezus wordt niet alleen vreselijk boos maar ook diepbedroefd omdat ze zo hardleers zijn

Matt.22:16

Met de Herodianen sturen de Farizeeën enkele van hun leerlingen naar Jezus toe om hem uit de tent te lokken en vervolgens aan te klagen.” Ze gaan hem vleien. Ze noemen hem rabbi:”Meester wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderwijs geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt:is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Jezus antwoordde:laat me de belastingmunt zien” Ze reikten hem een denarie aan. Hij vroeg hun: van wie is dit  een afbeelding en van wie is het opschrift?” Ze zeiden:” Van de keizer”.  Jezus antwoordde:”Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort.” In beide Bijbelgedeelten zie ik Jezus als een groot psycholoog. Hij geeft mensen die nooit aandacht krijgen alle aandacht. En Hij wil zowel de keizer als de Joden tot hun recht laten komen. Ook heeft Hij direct door wat mensen eigenlijk willen.