A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hinnomdal / Schindlerslist


Hinnomdal / Schindler  

 

 

 

 Het graf van Schindler in het Hinnomdal is bedekt met stenen. Elke bezoeker wierp naar joodse gewoonte zijn eigen steen op het graf

 

 Het Hinnomdal ten zuiden van Jeruzalem Hier is uiteindelijk het woordje'hel' van afkomstig. Zie Hinneomdal / Gehenna

 

 

Opgravingen in het Hinnomdal bij Ketef. De studenten rusten even uit Hier zijn amuletetten gevonden. Zie ook bij Amuletten Ketef

 

 

 

In het Hinnomdal - even ten zuiden van Jeruzalem - bevindt zich een kerkhofje. Daar ligt het graf van Oskar Schindler, de redder van het leven van veel Joden. Zijn naam is bekend geworden door de film van Steven Spielberg  “Schindler’s list”.Door deze film is hij een internationale figuur  geworden.

 

Niet op de Olijfberg 

Hij ligt niet begraven op de Olijfberg, want hij was geen jood. Daarom is hij daar niet ter aarde besteld te midden van de halfmiljoen lijfelijke kinderen van Abraham. Hij ligt begraven op een klein christelijk kerkhof  in het Hinnomdal. Opmerkelijk is dat zijn graf niet bezaaid is met bloemen maar met stenen. Dat was en is de gewoonte onder de Joden. Veel bezoekers hebben na hun bezoek een steen op zijn graf gelegd, zoals u kunt zien op de foto. Hij ligt daar omgeven door honderden graven van vele anderen. Ook die graven zijn bedekt met talloos veel stenen, grote stenen en kleine steeentjes. Door het optreden van Schindler werden tijdens de Tweede Wereldoorlog  ruim 1500 Joden van de gaskamers gered.

 

Waarom juist hier? 

 \

Waarom is Schindler juist hier begraven? Ik vermoed omdat in de joodse literatuur het Hinnomdal de strafplaats is van de godddelozen, strafplaats van  al Gods vijanden. Het zou een ondraaglijke gedachte zijn aan te nemen dat al die mensen die schuldig zijn aan de moord op miljoenen joden, in het laatste oordeel vrij uit zouden gaan. Totnutoe legde men  weliswaar  nadruk op de heropvoeding van criminelen, maar er is een duidelijke trend in het  moderne juridische denken om meer aandacht te vragen voor de idee van de vergelding. De bijbel is er trouwens vol van dat het onrecht dat mensen elkaar aan doen niet ongestraft kan blijven. Er komt een Dag van het Gericht. Gods heiligheid en gerechtigheid kunnen het kwaad niet ongestraft laten. Hij zal het kwaad wreken. Velen denken dat God  geen bloed wil zien. Ook niet van de beulen. Ook niet van Jezus. God zou immers geen straffende God zijn. Voor de Christusgelovigen is er wel uitzicht. Van de Messias schrijft Jesaja al: De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden (Jes 53:5). In het Oude Testament waren all offers plaatsvervangend. Ook God heeft in Jezus zelf voor allen die geloven het plaatsvervangende offer gebracht. Dat is ongehoord! Jezus’ veroordeling is onze vrijsprak.