A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hebreeuws/ Scherf


 

 

Dit is een gevonden potscherf in 2008 uit de tijd van de strijd tussen  David en de Filistijnen met het tot nu toe oudst bekende Hebreeuwse schrift. Zie ook bij Terebintenvallei waar meer foto's

Hier zie je de resten van het poortgebouw en de terebintenvallei  Qeiyafa ruine vesting We kijken hier richting kustvlakte en het land der Filistijnen. Vesting steden werden nooit in een dal gebouwd en ook niet boven op een berg, maar halverwege een hoge heuvel, zoals je hier goed kunt zien.

 

 

Stenen wal uit die tijd. Kazematten daterend uit de strijd tussen David en de Filistijnen (1000 jaar voor Chr.

Potscherf Israëlische archeologen hebben waarschijnlijk de oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden.

Deze staat op een potscherf die pas ontdekt is in de opgegraven Elah fortificatie Khirbet Qeiyafa.

 Dat is vlak bij de plek waar David de reus Goliat versloeg in de  Terebintenvallei waardoor de beek Elah liep.

Koolstofanalyses wijzen uit dat de tekst zo’n drieduizend jaar oud is; uit de tijd van koning David!

De slag tussen David en Goliat, de reusachtige Filistijn vond plaats tussen Azeka en Socho. David nam de slingerstenen die hij nodig had uit de beek Elah.

De tekst is ongeveer duizend jaar ouder dan de beroemde Dode Zeerollen.  

De onderste rij  megalieten (reuzestenen) zijn van het fort dat de weg van de kustvlakte naar Jeruzalem moest beschermen tegen aanvallen van de Filistijnen. 

Uit de 10e eeuw voor Chr. De bovenste rij stenen zijn uit de 3e eeuw BC. Het fort lag tussen de vier steden Azeka, Adullam, Socho en Jarmut (Joz.15:35)

Potscherf ontcijferd

Potscherf uit Davids tijd ontcijfcerd jan 2010 Oproep tot ontferming jegens weduwen en wezen

In Januari 2010 is de potscherf ontcijferd. Door de slechte leesbaarheid  bleef de vraag naar de taal onbeantwoord.Daarom werd de scherf naar Californie gevlogen om te worden belicht met speciale spectorometers. De tekst roept op om de Heer te dienen, en weduwen en wezen recht te doen en te beschermen.

De tekst bevat geen  Bijbeltekst, maar toont wel opvallende gelijkenis met  Ex. 23:3, Jesaja 1:17 en Ps 72 :3. Het blijkt dat in de tijd van David deskundibge schrij vers actief waren, die boeken als Rechters en Samuel konden schrijv en