A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Harmageddon


 

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet (Openb.16:16, NBV) Zie ook Armageddon en Megiddo

 

Symbolische plaats laatste oordeel

Zie Armageddon!!


 

Vreemd woord, vind je ook niet? Bekender is het woord dat de NBG-vertaling gebruikt: Armageddon.

Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord Har(=berg) en de plaats Megiddo.

 Bij deze berg bij Megiddo bevond zich een smalle pas waar het vaak tot een confrontatie kwam tussen de grootmachten van de oudheid.

Harmagedon is het symboolwoord voor de plek waar de eindstrijd tussen Babylon en het Nieuw Jeruzalem zal plaats vinden en de wegen van de mensen voorgoed uiteengaan. De plek van het laatste oordeel dus.

 Deze dag is óók de dag van de grote scheiding. De scheiding zal voltrokken worden tussen Babylon (de stad van de hoogmoedige mens) en de stad Gods, het Nieuw Jeruzalem, (Openb. 21:2).

 

 "Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de geiten en de rammen van de bokken scheidt" (Matt.25:31)


 


De grote scheiding

De schapen verzamelde de herder aan zijn rechterhand. Die konden rustig buiten blijven in de kooi, omdat ze een warme vacht hadden.

De geiten hadden zo'n warme vacht niet. Daarom werden die door de herder in een spelonk gebracht. Bovendien waren de bokken niet zo gemakkelijk. Ze konden erg bokkig zijn en agressief worden tegen de rammen.

Daarom moest de herder ze 's avonds allemaal scheiden: rammen bij de rammen en bokken bij de bokken.

Zo zal het ook zijn op de dag dat Jezus terugkomt.

Er zal dan een grote scheiding komen tussen mensen. De grote vraag voor ons op de dag van het eindgericht is:

Hebben wij in onze medemens-in-nood de gestalte van de levende Heer herkend? (Matt.25:45).

Hebben we hem daarom geholpen?. Hebben wij geparticipeerd in de oeverloze barmhartigheid van de levende Heer? Of hebben we uitsluitend een ik-gericht leven geleid?

De herder had niet alleen een slingerstaf bij zich, maar ook een stok om de wilde dieren weg te jagen

De herder kon de rammen en de bokken heel gemakkelijk uit elkaar halen en scheiden, want de schapen zijn wit en de geiten zijn zwart, de schapen hebben een warme vacht en de geiten niet.

De herder had een staf bij zich met slingersteentjes waarmee hij afgedwaalde schapen terugriep, maar ook een stok om de wilde dieren weg te jagen.

Denk maar eens aan Ps 23 "Uw stok en uw staf die geven mij moed". Die moed is er ook in het eindoordeel, want de Rechter is de Redder en het is de dappere en goede Herder, die het oordeel uitspreekt.

De laatsten zullen de eersten zijn

Wij mensen lopen inderdaad het risico buitengesloten te worden, buiten het Koninkrijk van God (Luc.13:28). Omdat wij niet goed genoeg geleefd hebben?

Omdat we een zondig leven geleid hebben? Geen sprake van want Jezus zegt in dit verband:Bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn Luc.13:30). Waar alles op aankomt is of we Jezus kennen.

Of we een relatie van afhankelijkheid hebben ten opzichte van Hem. Als dat niet het geval is zal de Rechter zeggen Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie. (Luc. 13:27)

 

De grote scheiding op de dag van het gericht is door Jezus ook zinnebeeldig voorgesteld door het beeld van het sorteren van de goede en de slechte vissen door de Galilese vissers.

Jezus heeft dit sorteren zelf zeker gezien in Tabgha, daar zwommen de vissen vaak heen vanwege de warmwaterbronnen die daar waren.

Daar werden ze ook gevangen en gesorteerd. Goede vis en afvalvis. Maar de afvalvis mocht volgens de Mozaïsche wetgeving niet bewaard worden.