A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hart gewogen


 

 

Het wegen van het hart in het laatste gericht door Osiris   De jakhalsgod leidt je naar Osiris.Op de weegschaal ligt op de ene schaal een veer en op de andere schaal het hart van een mens. Als  het hart te likcht bevonden wordt.... ga je er aan door het monster

  Jezus zei:: Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”  En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.(Matt.5:21 ev)Jezus was geen lievertje. Het lijkt er op dat hij veel strenger was dan de Schrfiftgeleerden.Je komt al in de hel als je iemand ujitscheldt. Het Aramese woord Gehennna betekent ‘hel’. Zo ver gingen de Schriftgeleerden niet.Jezus ging veel verder dan de Schriftgeleerden.De Farizeeën legden het volk honderden geboden, regels en gebodjes op. Terwijl Jezus notabene daar nog aan toe voegde”::Indien jullie gerechtigheid niet méér is dan die der Schriftgeleerden, zullen jullie het Rijk van God niet binnengaan”.  

Ons hart

 Wat is dan dat meerdere dat Jezus vraagt? Hij vraagt ons hart. Daar vallen de laatste beslissingen van ons leven.  Op de dag van het laatste gericht zal niet gevraagd worden hoeveel we gepresteerd hebben of hoeveel succes we in het leven gehad hebben, maar Waar hoorde jullie hart aan toe?.  Aan geldzucht en genotzucht of ander ‘zuchtten’?

Ons hart wordt ook gewogen

In het antieke Egypte kom je overal het beeld tegen van het wegen van het hart in het eindoordeel van Osiris. Het hart van de dode wordt gewogen.  Op de papyrus zie je twee schalen. Op de ene schaal ligt een veer, Op de andere schaal wordt het lichaam van de dode gelegd. Wordt het lichaam te licht bevonden,dan wordt het door het monster verslonden. Als je niet aan bepaalde criteria voldoet, ga je er aan. Christus zegt daarentegen : je mag komen zoals je bent.

 In het laatste gericht zal ook ons hart gewogen worden, net als bij het laatste oordeel door Osiris. Groot zal de verbazing zijn als we worden vrijgesproken en van harte! worden uitgenodigd voor het uitbundige bruiloftsfeest.

 

Hart

  

In het Oude Testament is het hart van de mens de allerbelangrijkste plek van je leven. Het is veel meer dan een orgaan van he lichaam.’Vanuit het hart van de mens zijn de uitgangen van het leven; zegt de spreukendichter.

In het Hebreeuws wordt het hart van de mens het ‘leb’ genoemd. Vandaar die uitdrukking:’je moet maar het lef hebben’.

 

Van harte liefhebben

 

Jezus heeft de  tien geboden van de Thora  verdiept, uitgebreid, geradicaliseerd. Was Jezus nog strenger dan de rabbi’s? De Joden zeiden: “Je zult je volksgenoten liefhebben en je vijanden zujl je haten. Maar Jezus zegt “ik zeg jullie:je zult je vijanden liefhebben. Bidt voor hen die je vervolgen. Jezus zet alles  op zijn kop. Als iemand je vraagt één mijl met je mee te gaan, ga er twee. Is Jezus dan veel strenger dan de Farizeeën?Dat lijkt er op. Jezus zei:: Als je gerechtigheid niet méér is dan die van de Schriftgeleerden, zull je het Koninkrijk van God niet binnengaan.  De Farizeeën deden al zo veel. Moeten we dan nog meer doen? We moeten méér doen dan het gewone. Iets extra’s ! Jullie willen het Koninkrijk van God binnengaan? Dan zul je toch iets meer moeten doen dan iedereen gewend is om tge doen. Jezus bedoelt te zeggen.jpg'>: het gaat om de gezindheid, om de mentaliteit waarmee je iets doet.  Als iemand een vrouw aanijkt om te begeren, heeft hij al overspel  in zijn hart gedaan. Het gaat niet om het aantal dingen die je doet, maar of je die van harte doet, of je jouw hart erin legt. Liefhebben? Ja, maar wel van harte. Bij het eindoordeel kijkt God niet naar de buitenkant van de mens. God ziet het hart aan.”Je zult God de HEER liefhebben met heel je hart.’  Het moet van harte gaan. Je hart moet je er in leggen. Dat is het ‘méér ‘ waarover Jezus sprak. Het mag geen ‘buitenkant’ geloof zijn. Het moet  van binnen uit komen.Dat  besef hadden de oude Egyptenaren ook al

 

Dodenboeken (zie ook dit bestand)

 In de Bijbel lezen we van het bek des levens, een soort receptiealbum waarin de namen opgetekend zijn van allen ie uitgenodigd zijn voor de bruiloft van het Lam. Het is wel opvallend dat  in alle religies en culturen het aangeboren besef aanwezig is, dat op de een of andere manier ons hart gewogen zal worden op het laatste traject van ons aards bestaan. Er blijft nog een vraag over: Als Jezus zo streng is in zijn uitleg van Gods geboden, hoe kan Hij dan zo hartverwarmend zijn?Het antwoord is: Onze zonden heeft Hij in in zijn hart gesloten. Toen is ook zijn hart  op de weegschaal gelegd, gvewogen en  te licht bevonden.