A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Haifa /Karmel


Haifa

  

 

Haifa is vandaag bekend door de Bahaitempel, symbool van de gemeenschappelijkheid van alle godsdiensten

 In Haifa wordt  een grot getoond  waarin Elia zich verborgen zou hebben voor Achab. De Joden noemen deze plaats:tuin van Elia, de profeet. Hij zou hier de nacht hebben doorgebracht voor de ontmoeting met de Baälpriesters. De tuin ligt aan de voet van de berg waarop Haifa is gebouwd. Zo’n twintig kilometer ten zuidoosten van Haifa ligt de plaats waar de ontmoeting tussen Elia en de priesters van de Baäl zich heeft afgespeeld.

 

 

Er is hier een klooster gebouwd door de Karmelieten. Het altaar in hun kerkje is gebouwd op  twaalf grote stenen en is een verwijzing naar het altaar dat Elia heeft gebouwd. De plaats heet in het Arabisch El Muhraqa, het offer. Dat verwijst naar het offer dat door het vuur uit de hemel ontbrandde. Hier heb je een schitterend uitzicht over de vlakte van Jizreël. 

Standbeeld Elia opgericht door de Karmelieten

Mozes en Elia vertegenwoordigen de wet en de profeten, dus heel het OT. op de berg der verheerliking 

Kis

 

   Onder ons stroomt de Kison. In 1 Kon. 18 : 40 komen we dit riviertje ook weer tegen. Elia liet in het dal van de Kison de Baälpriesters afdalen en ter plekke vermoorden. Het getuigt van een zeer slechte smaak dat de Karmelieten hier een standbeeld van Elia hebben opgericht met het zwaard in de hand en zijn voet op het lichaam van een Baälpriester!  De bruutheid en de wreedheid van Elia  was zeker niet naar Gods wil. Net zo min als de kruistochten dat waren. Elia was in wezen een’gespleten’ persoonlijkheid. Hij wekt de zoon van een weduwe uit Sarfat op uit de dood. Elia krijgt zelfs een ereplaats in de laatste tekst van het Oude Testament.(Mal 4:5) Ja sterker nog: Jezus zegt van Johannes de Doper: Hij is Elia die komen  zou (Matt.11:15). Daarmee wordt de wreedheid van Elia niet goed gepraat. Het punt van vergelijking ligt niet in de persoon van Elia, maar in zijn oproep  tot bekering. Ook Johannes de Doper riep de mensen op zich te bekeren. 

Beker  voor  Elia

 Op  de seideravond, bij de viering van de uittocht uit Egypte, staat altijd een beker klaar voor Elia. Onopgeloste problemen moeten wachten op de komst van Elia. Elia is volgens de Joden de profeet van de vrede (Mal.4). Hij zal ouders en kinderen met elkaar verzoenen. Daarom moeten we ons distantiëren  van het afschuwelijke beeld dat de karmelieten voor hem hebben opgericht.(Willem s. Duvekot in “Israël, bijbels reisboek”.