A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jaartelling (1)


Ook voor bijbelse plaatsen een ander ijkpunt?

 

 

Voor de Romeinen was de stichting van de stad Rome het ijkpunt voor hun tijdrekening

 

Voor ons is de geboorte van Christus het ijk.punt

 

De Britse Publieke Omroep BBC wil af van Christus als ijkpunt voor onze jaartelling. Onze Europese jaartelling wordt nog steeds bepaald door de geboorte van Christus. We schrijven immers nog steeds AD= Anno Domini, (in  het jaar van de Heer) of ‘na Chr’. Gebeurtenissen die vóór zijn geboorte hebben plaats gevonden  worden gekenmerkt door  de aanduiding ‘v. Chr’. Voor ons is dus de komst van Christus het scharnierpunt waar de geschiedenis om draait! De BBC heeft alle redacties en presentatoren nu verzocht over te stappen op de aanduidingen BCE=Before Common Ère(vóór de gewone jaartelling) en CE=Common Ère  (gewone jaartelling).De Grieken en Romeinen hadden natuurlijk een heel andere jaartelling.

 

De Olympische Spelen stonden voor de Grieken centraal Hier een afbeelding van twee boksers

Griekse en Romeinse jaartelling

Voor het maken van een kalender heb je een vast punt nodig dat bijna iedereen kent. Hoe deden de Grieken en de Romeinen dat toch? Zij hadden toch ook een kalender?

Eens in de vier jaar werden in Griekenland  in Olympia de bekende Olympische spelen gehouden. Tussen haakjes: die spelen hebben niets te maken met de Olympus. De berg Olympus was volgens de Grieken de woonplaats  van de  goden. In het jaar 776 v. Chr (volgens onze tijdberekening) is men in Olympia begonnen op een officiële lijst de namen van de overwinnaars op te tekenen. Dat was ook heel verstandig omdat alle Griekse steden aan de Olympische spelen deelnamen. Bij deze Griekse tijdrekening was de Olympiade de basis. Die duurde vier jaar. De Grieken rekenden dus met Olympiaden. Als iets heel bijzonders gebeurd was in 786 dan noemden ze dat jaar het tweede jaar van de tweede Olympiade: 2 Ol.2 .Zo hadden ze dus een vastpunt gevonden waar men vanuit ging.

 

Romeinse kalender

De Romeinen hadden weer een heel ander uitgangspunt. Zij gingen uit van de stichting van de stad Rome. Dat was voor hen zo belangrijk dat ze daarop hun eigen tijdrekening gingen bouwen. Men bepaalde  de tijd van een gebeurtenis door  mee te delen dat ze had plaats gevonden a. U. c.. (ab urbe condita), dat wil zeggen na de stichting van de stad (urbe).

 

 Olympische Spelen

 

Wat stond dus in het middelpunt van de Griekse cultuur? Natuurlijk de Olympische Spelen en voor de Romeinen was dat de stichting van Rome. Eeuwen lang was voor ons de cultuur christocentrisch. Het verzoek van de BBC is een teken, dat  er nu een verschuiving optreedt.

In de voormalige Duitse Democratische Republiek gebruikte de overheid in plaats van ‘v.Chr.’ de afkorting ’v.u.Z.’ (voor onze tijdrekening).Door het schrappen van religieuze verwijzingen probeerde zij de invloed van de religie te verminderen.

Onze christelijke  tijdrekening

Onze tijdrekening is uitgevonden door de abt  Dionysius Exiguüs. Op grond van zijn berekeningen meende hij dat de Heiland geboren is in het jaar 754 na de stichting van de stad Rome. Het staat echter vast dat dit niet kan. Wat is namelijk het geval? We weten absoluut zeker dat Herodes gestorven is in het jaar dat wij nu 4 vóór Christus noemen. Maar toen moet Jezus toch al minstens twee jaar geweest zijn om met Maria en Jozef naar Egypte te kunnen vluchten. Belangrijker nog is het feit, dat Herodes bevel had gegeven om alle kleine kinderen tot hun tweede jaar te doden. Daarna heeft Herodes nog vier jaar geleefd en zo komen we aan een verschil van zes jaar. Onze conclusie moet dus zijn dat Dionysius de geboorte van Jezus zes jaar te laat heeft gesteld. Zuiver tijdrekenkundig geredeneerd  kunnen we dus zeggen: Jezus is in het jaar zes na Christus’ geboorte geboren.