A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jordaan doop van Jezus


De doop van Jezus


 Het openbare leven van Jezus begint met zijn doop. Bij Matteüs wordt Jezus gepresenteerd als de erfgenaam  van de belofte aan Abraham.

 Universeel

 

Bij Lucas is Hij de universele erfgenaam: zoon van Adam. Lucas  is zeer uitvoerig in zijn dateringen. Hij noemt  b.v.Tiberius, Pontius Pilatus, Annas  Kajafas  enz. Zijn evangeliebeschrijving  is niet een mythisch gebeuren buiten de tijd, het is een exact te dateren historisch gebeuren.Het evangelie is geen tijdloze mythe.Bij het noemen van de namen van Pilatus, Herodes, Kajafas, laat Lucas al de schaduw van het kruis vallen over het leven van Jezus. Het kruis kondigt zich al aan. De doop van Johannes is iets anders dan de gebruike

 Geen reinigingsriten

 

lijke religieuze reinigings-riten. Die doop van Johannes is eenmalig; iemand bekeert zich eens en voorgoed tot een ander leven. De dopeling wordt ondergedompeld in water, symbool van vernietigende watervloed, oervloed als graf voor al het leven.

 Symbool ondergang en verrijzenis

 

 De rivier de Jordaan was symbool van ondergang, maar ook van verrijzenis. Nieuw leven. Symbool van wedergeboorte. Bij Johannes voegden zich mensen uit heel Judea. Nieuw en heel bijzonder is dat Jezus helemaal uit Nazaret uit Galilea kwam om zich te laten dopen.

 Hij kwam van ver

 

Hij kwam van ver weg! Hij voegt zich bij die grauwe groep zondaars die staat te wachten aan de oevers van de Jordaan.Moet Hij ook alle zonden afleggen? Mt.3:1

Solidair met zondaarsNatuurlijk niet, maar Hij is solidair met de zondaars. Jezus zegt: Laat nu maar – want zo behoren wij de gerechtigheid volledig te vervullen. Gerechtigheid  is wat alle mensen moeten geven als het antwoord op de Thora,dat is het volledig laten geschieden van Gods wil.