A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jukdragers


 

 

Het maken van een ploeg was vakwerk.Zo heeft Jozef ook in Nazaret gewerkt.Het hout kocht Jozef in Sephoris, 5 km van Nazaeth gelegen Jezus ging waarschijnlijk mee en onderweg kon hij ploegende boeren zien werken

 

 Jukdrager en lastentorser Jezus zei:’Het juk dat ik u op leg is zacht en de last die ik u te dragen geef is licht  (Matt.11;25)
Het juk is een Bijbels ding.De waterverkoper droeg een juk en de vrouwen die water ginging putten droegen een juk.Maar het is in bovengeneoemde tekst een term uit de landbouw in Israël. Ossen werden gebruikt  bij het ploegen en dorsen.Het was zwaar werk. Daarom mocht een dorsende os niet gemuilband worden.Paarden hield men om te vechten, ezels zorgden voor het vervoer en ossen trokken de ploeg. Vandaag hebben we tanks, auto’s en tractoren.Jezus zal in Galilea vaak gezien hebben hoe een ploeg door een span ossen werd getrokken.Tsjonge,tsjonge, wat hadden die  beesten het moeilijk.Jezus zal wel eens gezien hebben hoe de scherpe kanten van het juk over de schoften  van de ossen schuurde. Soms kleurden ze de schoften rood van het bloed.Het juk deed de beesten veel pijn.

Zware last

Dat was niet de enige last. Het trekken van de ploeg door de harde grond was een ongelooflijk zwaar werk. De bodem zat vol rotsen en stenen.De ossen zagen er soms kletsnat uit van het zweten.Jezus dacht aan de Farizeeën.Het juk dat zij het volk oplegden met al die geboden, regels en gebodjes was  hard en die last was zwaar.Achter elk juk sleepte weer een zware last. Het volk werd er zo moe van.

Jezus is zo heel anders.

Zijn juk is zacht omdat zijn last licht is;we hoeven niet in ons eentje  de ploeg te trekken, maar in een span, Jezus is als het ware onze span-genoot.Hij trekt voor ons de ploeg van de Tora.Hij volbrengt Gods geboden.Dat was een zware last vor Hem.Daarom is het juk dat Hij ons oplegt zo zacht en de last die Hij ons te dragen geeft zo licht.Hij is het lastdier dat met ons in een span wil lopen. Hij is de grote Jukdrager en Lastentorser.

Gelijke tred

De ossen voor de ploeg moesten gelijke tred houden.Zo niet dan ging het mis.Paulus zegt daarom ook tegen de volgelingen van Jezus: jullie moeten niet in een ongelijk span lopen met ongelovigen. De lasten die je samen in het leven moet drageh zijn dan te zwaar.Je stoot dan al gauw tegen elkaar aan.Je wordt aanstootgevend. ullie houden dan geen gelijke trek met elkaar.Twee totaal verschillende trekdieren passsen ook niet voor een ploeg

Meester

Wie het slavenjuk draagt, is het eigendom van zijn meester.Wij dragen het slavenjuk van Christus.Hij is onze Meester.Hij zegt: ‘eert van Mij dat ik nederig ben en zachtgmoedig;Mijn juk is zacht en zijn last is licht. Komt naar Mij, jullie die vermoeid  en onder lasten gebukt gaan dan zal Ik kullie rust geven.(Matt.11:28)...