A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jezus uiterlijk (5)


Jezus’ schoeisel 

Jezus droeg sandalen, zoals in Jezus’ tijd alle joden sandalen droegen.

 

 Bij de gevonden resten textiel in de grotten van BarKochba trof men ook  sandalen aan van joodse  verzetstrijders. Zij bleken niet af te wijken van de

 

 Calligae=Romeinse sandalen

 

Romeinse calligae. Romeinse soldaten droegen calligae die met speciale nagels waren versterkt. Interessant detail is dat deze nagels bepaalde herkenbare  patronen volgden. Daarmee kon de  ‘uuuuuugebruiker zijn eigen ‘handtekening’ zetten. Deze nagels veroorzaakten een geweldig gedreun wanneer een cohort soldaten voorbijkwam. Ze lieten ook duidelijke afdrukken achter in het leem.

 

 

Sandaalriemen

 

Zonder twijfel heeft ook Jezus dergelijke sandalen gedragen.Hij droeg geen schoenen of laarzen maar sandalen.

 Johannes de Doper

 

Dat vertelt Johannes de Doper:’Na mij komt iemand die meer vermag dan ik want ik ben niet goed enoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken (Marc. 1:7).

Als iemand gasten kreeg had de husslaaf in ieder geval twee taken:de sandaalriemen los makenen de voeten van de gasten te wassen. Die eerste taak moet hij buiten de deur doen en binnenshuis moest hij de voeten van de gasten wassen, omdat die vuil en stoffig waren geworden op de oosterse wegen..Johannes is zich bewust dat hnij nog minder dan een slaaf is, maar Jezus heeft door de voetwassing van de voeten van de leerlingen, zich gedragen als een slaaf. Dat is het grote wonder van het christelijk geloof: Jezus is onze Heer en we noemen Hem ook zo, maar hij gedraagt zich niet als een echte slavenmeester, maar als een slaaf en Hij noemt ons vrienden(Joh.15.15).