A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Joden en christenen (2)


Nieuwe Anti-joodse denkrichting (2) 

 

 

 

De christene construeerden een nieuw negatief denkbeeld van de joden om zich van hen los te koppelen. Dat denkbeeld had de apostel Paulus helemaal niet. Het evangelie was net zo goed voor de joden als voor de christenen. Voor Paulus was er geen fundamentele strijd tussen  joden en christenen. Dat werd spoedig anders.

 

Modern winkelcentrum op de plek van de verwoeste stad

 

Anti-joods

 De nieuwe anti-joodse denkrichting wordt duidelijk bij de reis die bisschop Ignatius van  Antiochië maakte naar de Klein-Aziatische plaatsen die ook in Openb. 3 genoemd worden. Paulus was echter de joden altijd een jood gebleven. Maar al vrij gauw klonk steeds luider de roep dat de joden schuldig waren aan de dood van Jezus. Het joodse volk werd door velen als collectief verantwoordelijk gesteld mede door de kerkelijke gemeenschap die zich had aangesloten bij de visie van Flavuis Josefus!  

Keizer Hadrianus

  Zestig jaar na de verwoesting van de Tempel, brak er onder  de joden weer een opstand uit tegen het gezag  van Rome. Simon Abar Kochba begon in  122 overvallen op Romeinse doelen te plegen. De directe aanleiding voor de opstand  lag vermoedelijk in het optreden van Keizer Hadrianus. Hij ging zich bemoeien met joodse aan gelegenheden.   

Totale verwoesting

 Na drie jaren van harde strijd werd de opstand neergeslagen. De opstandelingen die zich in een versterkt fort, in Bethar, hadden verschanst, waren de laatst overgebleven rebellen. Eusebius vertelt twee eeuwen na de opstand dat ze door honger en dorst waren uitgeput en de straf  betaalden die ze verdienden!!!Ze werden afgeslacht. Voor Judea waren de gevolgen catastrofaal. Vijftig van de bekendste vestingen en 958 dorpen werden volledig verwoest.580.000 mensen vonden de dood. Judea was veranderd in een woestenij.  

Identiteitsverlies

 Maar het ergste was dat Jeruzalem zijn identiteit verloor. Het werd joden verboden zich in de nabijheid van de stad op te houden. Op de ruïnes liet keizer Hadrianus een heidense stad bouwen, die hij de naam Colonia Aelia Capitolina gaf. Op wat  er nog overeind stond van de Tempel liet hij nieuwe gebouwen  nerzetten. In de stad verrezen heiligdommen voor Romeinse goden. Op de puinhopen van de Tempel zou een heiligdom voor Jupiter Capitolinus gebouwd zijn. 

Róóms-katholiek

 En wat de kerkelijke organisatie betreft: de koers voor de toekomst werd vooral  uitgezet door de christelijke gemeenschap in  Rome, die zichzelf een steeds belangrijkere plaats toekende in de hiërarchie van de kerken.