A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jozua / Graftombe


 Jozua werd  begraven in Timnath-Serah op het gebergte Efraim, ten noorden van de berg Gaäs.

(Jozua 24:30)

  

Ultra-orthodoxe joden bidden bij het graf van Jozua Bin Nun. Dat doen ze op hun bedevaart ’s morgens vroeg voordat de zon opgaat. Jozua is begraven te Timnath-Serah in het gebergte van Efraim.

Die plaats is geïdentificeerd met Kfil Hares.

 

 

 

Graftombe van Jozua en men zegt ook dat dit de plek is waar Kaleb een van de verspieders ligt begraven

 

 

Tombe van Kaleb?

 

 

Schilderij van de levende Jozua

 

Elk jaar wordt naar deze plek een bedevaartstocht gehouden. Het is merkwaardig dat de Joden grote belangstelling hebben voor de grafplaats van  de oudtestamentische leider Jozua, maar niet voor de grote nieuwtestamentische Leider die ook Joshua heet. De oudtestamentische Joshua volgde Mozes op en hij bracht Gods volk in Kanaän. De nieuwtestamentische Joshua is de door God gegeven Verlosser. Hij brengt zijn volk in het hemelse Kanaän. Joshua (Jezus) betekent De HEER redt! Joshua wordt ook wel gespeld als Jeshua. Moeder Maria heeft met de kleine Jezus natuurlijk in het Aramees gepraat. (zie Arameeërs). De naam

 

Joshua Mesjiach 

 

Joshua Mesjiach = Jezus is de Gezalfde (Jezus Christus) is regelrecht uit het Grieks vertaald. Bij  Nazaret / Jeshoea heb ik een verhaal over de kleine Joshua geschreven tegen de achtergrond van de toenmalige context. "Jeshoea, waar ben je toch?" U vindt er ook een afbeelding van Jezus als kind in de werkplaats van Jozef te Nazaret. Het is een beroemd schilderij dat diep ontroert. Dat je ráákt omdat God ook kind is geworden. Meestal hebben we het over de ménswording van God.