A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Junia en Andronikus


 

 

 

Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten, die eerder dan ik één met Christus zijn geworden (Rom 16:7)

Hier klopte het hart van Rome (Marstempel)Hier hebben Chusas en Johanna met Paulus het evangelie verkondigd en werden ook gevangen genomen

 

 

Dit is een bijzondere tekst!!

Onder de lange rij namen van christenen die in Rome woonden, noemt  Paulus Andronicus  en Junia. Wie waren Andronicus en Junia?  Aan hun namen  zou je denken dat zij echte  Romeinen waren. We lezen  drie dingen over hen. Paulus noemt hen familie, maar daarmee bedoelde hij waarschijnlijk dat zij mede-joden waren. Ze hadden met Paulus in de gevangenis gezeten en zij genoten onder de eerste gemeente veel aanzien Het waren leidinggevende  figuren.

 Bij eerste volgelingen!

 

Ze waren eerder dan Paulus ,één met Christus geworden’. Dat  moet dus nog eerder dan een jaar na de kruisiging geweest zijn. Paulus’ bekering vond namelijk ongeveer een jaar na de kruisiging van Jezus plaats, toen is Paulus bekeerd op de weg naar Damascus. Ze moeten dus  behoord hebben tot de eerste volgelingen van Jezus.

 Uit Galilea

 

 Onder die volgelingen die Jezus gevolgd waren van Galilea tot Jeruzalem behoorden vele vrouwen (Lucas 8:3).  Onder haar bevond zich ook Joanna  de vrouw van de rentmeester Chusas  van Herodes. Ze was een vriendin van Maria van Magdalena.

 

Joodse naam

 

 Met haar joodse naam droeg ze veel risico na de steniging van Stefanus.  Er kwam een grote uittocht van christenen uit Jeruzalem  op gang en hoogst waarschijnlijk is zij toen mee gevlucht  naar Antiochië, waar de eerste volgelingen van Jezus christenen genoemd werden

In Rome werd Johanna Janina

 

 Later kanzij naar Rome verhuisd zijn Joanna en haar man  waren joden, maar ze droegen Romeinse namen. Dat is opvallend. Waarschijnlijk deden ze dit uit veiligheidsoverwegingen. Lucas vertelt dat er een belangrijke groep vrouwen was die met Jezus meereisde.

 Prominente volgelingen!

 

Onder haar bevond zich Joanna de vrouw van Chusas de rentmeester van Herodes. Het is waarschijnlijk dat zij een belangrijke plaats innamen onder de eerste volgelingen van Jezus. Ze waren nog eerder Jezus gaan volgen dan Paulus, wiens bekering ongeveer een jaar na Jezus’ kruisiging plaatsvond En het is ook waarschijnlijk dat zij vanwege het risico  dat zij lipen hun joodse namen veranderd hebben in Romeinse: Chusas werd Andronicus en Joanna Junia . Onder die namen waren zijn rentmeester en zijn vrouw niet bekend.

Riskant als christen

 

 

  Als de rentmeester van Herodes liep hij gevaar  gearresteerd te worden met een Joodse naam. Het was trouwens ook een  gewoonte geworden onder de Joden hun naam te veranderen als zij christen werden. Dat zij veel aanzien genoten, zoals Lucas vertelt, zal wel te maken hebben dat Chusas verbonden was met de  rechtbank van Herodes, maar vooral omdat Joanna (Junia dus) zo intens Jezus was gevolgd van  Galilea tot Golgota.

 Uniek

 

En daarin was zij onnatuurlijk uniek onder de volgelingen van Jezus in de tijd van Paulus. Gemeenteleden  zeiden: ‘Weet je dat ze nog Jezus is gevolgd met Maria Magdalena?  Dat konden niet veel mensen vertellen. Daarom genoot zij ook veel aanzien in de eerste christelijke gemeente.