A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JHWH(1)


Sept 2013

God zei tegen Mozes:’Ik ben de HEER,Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschwenen als God de Ontzagwekkende maar Mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt (Ex. 6:2 )   

Aan Mozes maakte God zich bekend als JHWH.Het is een Hebreeuwse lettercombinatie:Jod-Hee-WAW-HEE. Als je ziet hoeveel er over deze naam geschreven is, gaat het je duizelen. Ik houd het daarom in dee bijdrage maar kort Er zijn vooral drie vragen;

1.  Hoe moet je deze naam uitspreken?

2.  Hoe moet je deze naam in het Nederlands vertalen?

 3).  Wat betekent deze naam?

 1 Uitspraak

Het is opvallend dat deze lettercombinatie geen klinkers kent. Deze is  zogenaamd ongevocaliseerd. De naam heeft geen vocalen en alleen maar medeklinkers. De Jehova-getuigen zeggen Jehova, maar dat is geen goede invulling van klinkers.Meestal spreekt men die naam uit als Jahwèh.Uit eerbied voor God spraken de Joden die naam nooit uit. Ze gebruikten een woord dat deze Godsnaamverving.Bijvoorbeeld: de Eeuwige, de Aanwezige.Ook gebruikte men wel  de naam El Shaddai, de Almachtige  of erhevene. De naam JHWH werd altijd  vervangen door een andere naam.Iets van die eerbied mogen wij ook wel eens hebben.De naam van God wordt vaak, als een vloek uitgesproken

 

2)

Een tweede vraag is hoe je deze naam moet vertalen in het Nederlands.De Statenvertaling heeft de naam ‘Gpd de HEERE’ met hoofdletters en twee E’s en de de NBG hheeft in plaats van twee E’s één E’ De NBV heeft kortweg God de HEER

 

De naam HEERE heeft nog iets mystieks.De naam HEER klinkt veel vrouwen te mannelijk in de oren Het woord ‘heer’ zou te veel naar hneerscha,ppij ruiken.

3)

Tenslote is er de vraag: wat betekent deze naam?

De vierletterige naam heeft als basis het werkwoord haja= zijn. En

 

 

de betekenis is:Ik ben die ik  ben Ik ben die ik was,, Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben erbij. Het is de eerste persoon enkelvoud van het werkwoord zijn’.Het kan zelfs betekenen::Wees er.Zo heeft Kees Waaiman het Hebreeuwse woord vertaald: Wezer.Wees-er of Wees erbij Hoe dit woord ook vertaald w ordt het is altijd een vorm van een wérkwoord, géén zelfstandig naamwoord.Het drukt altijd een levende  beweging uit. God is de lev ende, beweegglijke en altijd bewegende. g Het is zelfs  een belofte. “Je zult wel bemerken wie ik ben. Je kunt op mij aan. Ik zal zijn die ik zijn zal”.

Zie ook de vier bestanden van Ebed JHWH