A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalems Stadsmuur


 

 Perzische pijlpunten

Laten we de stadsmuur weer opbouwen, zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn (Nehemia 2:17)

Perzische miniatuur

Perzische leeuw uit Persepolis, hoofdstad van het rijk der Perzen. 

Ìsraëlische archeologen zijn overtuigd (december 2007) de overblijfselen gevonden te hebben van de muur die tijdens de zogenoemde Perzische overheersing om de stad Jeruzalem heen stond.

Je weet dat het de Perzische koning Cyrus was die de Babyloniërs verdreef en de Joden liet terugkeren naar Jeruzalem.

Volgens de leider van het opgravingsteam dr.Eilat Mazar gaat het om een stuk van de muur die Nehemia in de vijfde eeuw voor Christus liet bouwen.

Het muurdeel bevindt zich net buiten de Oude Stad bij de Dungapoort tegenover de Olijfberg.

Bijbelwetenschappers dateren de terugkeer van Nehemia naar Jeruzalem en zijn optreden als gouverneur van de Perzische provincie Yehud in 445 voor Christus. (je hoort er nog de naam Juda in  

Potscherven en pijlpunten

Waarom weet men zo zeker dat men hier te maken heeft met de muur van Nehemia?

Omdat men bij de muur potscherven en pijlpunten uit de Perzische periode heeft aangetroffen.

Het is dus een bewijs dat de Perzen daar inderdaad geweest zijn.

Het murendeel was al eerder opgegraven, maar werd tot nu toe gedateerd in de periode van de Hasmoneeën (142-137 voor Christus).

Door de vondst van de Perzische potscherven moeten we nu denken aan de periode van Nehemia.

De potscherven en pijlpunten zijn echter niet op een onderdeel van de muur gevonden wel er vlak naast.

 Het is dus in principe mogelijk dat de muur later daarover heen gebouwd is, maar waarschijnlijk is dit niet.

Muren

Muren waren in de tijd van Nehemia erg belangrijk.

Na zijn aankomst trok Nehemia er ’s nachts op uit om de muren te inspecteren.

De muren waren afgebroken en de poorten lagen in de as.

Die waren natuurlijk van hout.

Muren waren in die tijd hard nodig om de inwoners van de stad te beschermen.

Nehemia roept de stadsbestuurders bijeen en zegt

Laten wij de stadsmuur herbouwen zodat we niet langer het mikpunt van spot zijn (Nehemia 2:17).

Bij deze herbouw van Jeruzalem ondervonden de Joden heel veel tegenwerking van anderen, Samaritanen, Arabieren en anderen.

Ook de wereldwijde Kerk heeft muren nodig om haar te beschermen tegen de aanvallen van hen die de spot met haar drijven.

De kerk moet ook vandaag weren wat haar belijden weerspreekt. Ja toch? ze is immers de bruid van Christus!