A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jeruzalem Ondergronds


 

 Ondergrondse winkelstad

 

Toen de Romeinen Jeruzalem  veroverden in het jaar 70, werden alle Joden uit de stad geweerd.

 Keizer Hadrianus liet de stad herbouwen met het bestek van een typisch Romeins stadsplan.

Keizer Constantijn gaf de stad haar naam Jeruzalem weer terug en het was keizer Justianus 527-565) die de schitterende doorgangsweg van zuid naar noord Jeruzalem liet aanleggen.

Het zogenoemde Cardo, met de vorm van een as die Jerzualem verdeelde in  vier stukken. Enkele foto's van dit ondergrondse Jeruzalem laat ik u hier zien. Dat Jeruzalem lag 6 meter onder het huidige straatniveau.

Dit is de zogenoemde Merdebakaart, een mozaiekkaart van het Byzantijnze Jeruzalem van een kerk in Jordanie in de zesde eeuw. Het is de hoofdstraat van het Byzantijnse Jeruzalem, de zogenoenoemd Cardo. De straat begint bij de Damascuspoort en loopt van noord naar zuid. Op de kaart is de straat afgebeeld met zuilen en hebben de kerken rode daken. Onder de Joodse wijk is de Cardo uitgegraven over een lengte van 200 meter. Uit de tijd van Justinianus. Bij de Damascuspoort bevindt zich nog een gedeelte uit de Romeinse periode.

De hoofdstraat is hier 12 meter. De breedte met het winkelgebied is 22 meter. Drie belangrijke kerken stonden hier; de Heilige Grafkerk, de Nea Mariakerk en de Hagia Sionkerk

De hoofdstraat is hier 12 meter en de hele breedte van het winkelgebied 22 meter. Het winkelcentrum werd ondersteund door zuilen met een houten dak. Op de foto is dit dak echter niet authentiek.

Dit het huidige ondergrondse shoppingcentre van de Cardo.

 =======================================

Drie jaar lang probeerden de Romeinen vergeefs de Joodse opstand in Jeruzalem te onderdrukken.

 De 80.000 Romeinse soldaten van Titus konden de stad niet innemen.

Toen realiseerde Titus zich dat de stad niet door geweld ingenomen kon worden.

Daarom beval hij zijn soldaten  niemand Jeruzalem in-of uit te laten.

Elke Jood die probeerde te ontsnappen en gevangen genomen werd, zou gekruisigd worden. Na een jaar hongersnood konden de Joden zich niet

 langer tegen de Romeinse belegering verzetten. Wat moet dat een vreselijk jaar geweest zijn voor de Joden. Binnen de muren was er het gekerm van de hongerende joden, buiten de muren hoorden zij het gekerm van de honderden gekruisigde volksgenoten.

Zie ook Jeruzalems verwoesting